ELL i Siemens Mobility z umową ramową na 200 Vectronów

ELL i Siemens Mobility z umową ramową na 200 Vectronów

European Locomotive Leasing Group (ELL) z siedzibą w Wiedniu i Monachium oraz Siemens Mobility podpisały umowę ramową na dostawę do 200 kolejnych lokomotyw Vectron. Lokomotywy zostaną dostarczone w różnych wariantach systemu zasilania do użytku zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Początkowo zamówiono 60 lokomotyw, które będą dostarczane sukcesywnie począwszy od 2025 roku.

Ta czwarta umowa ramowa między ELL i Siemens Mobility dodatkowo wzmacnia długotrwałe i silne partnerstwo między obiema firmami. Do 2027 r. ELL będzie dysponować co najmniej 301 lokomotywami Siemens Vectron, obsługując tym samym największą flotę Vectron w Europie. W perspektywie średnioterminowej nowa umowa daje ELL możliwość zwiększenia floty Vectron do ponad 400 lokomotyw.

Dla ELL ta umowa jest kamieniem milowym w rozwoju firmy. Naszym celem jest rozszerzenie naszej wiodącej pozycji na rynku w obszarach przyjazności dla klienta, niezawodności i wydajności. Jesteśmy przekonani o przyszłości kolei. Doskonała przyjazność dla klimatu i efektywność kosztowa na długich międzynarodowych osiach kolejowych, a także zmiany strukturalne w kolejowym transporcie towarowym sprawiają, że kompleksowy leasing lokomotyw jest bardzo atrakcyjnym biznesem na przyszłość. ELL konsekwentnie realizuje strategię zerowej emisji. Naszymi najważniejszymi atutami są ukierunkowana polityka flotowa i kompleksowa sieć serwisowa w ponad 30 lokalizacjach w całej Europie. Partnerstwo rozwojowe z Siemensem i koncentracja na znormalizowanym typie lokomotyw są dla nas ważnym elementem, który pozwoli nam skutecznie dominować na tym rynku – powiedział Christian Kern, CEO European Locomotive Leasing Group.

W ramach umowy ramowej ELL zabezpiecza zakup szerokiej gamy lokomotyw wielosystemowych, w tym Vectron Dual Mode. Zamawiając opcjonalne pakiety, ELL może precyzyjnie wyposażyć lokomotywy, aby spełnić określone wymagania i zastosowania oraz do obsługi w specjalnych obszarach. Uzgodniono również, że Siemens Mobility będzie aktywnie wspierać ELL w dalszym wzmacnianiu kompetencji w zakresie obsługi, konserwacji i serwisowania pojazdów.

Od wielu lat ELL polega na jakości i niezawodności naszych lokomotyw Vectron. Ta nowa umowa ramowa stanowi kolejny wkład w ochronę klimatu i ponownie podkreśla zalety oferowane przez naszą platformę lokomotyw. Dzięki Vectronowi ELL może elastycznie reagować na wymagania klientów i oferować różne konfiguracje do transportu transgranicznego w całej Europie – powiedział Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock w Siemens Mobility.

Od czasu pierwszej dostawy w 2012 roku, ponad 2200 lokomotyw z rodziny Vectron zostało sprzedanych 95 klientom, a flota przejechała łącznie ponad 850 milionów kilometrów. Lokomotywy są obecnie dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich. Vectron i jego różnie wyposażone warianty są budowane w fabryce Siemens Mobility w Monachium-Allach.

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.