EDZL przejmie zarządzanie infrastrukturą Rail Baltica na Łotwie

EDZL przejmie zarządzanie infrastrukturą Rail Baltica na Łotwie

Łotwa ogłosiła wsparcie dla jednego wspólnego zarządcy infrastruktury dla Rail Baltica i przekazała zarządzanie planowaną infrastrukturą w kraju spółce European Railway Lines (EDZL) na zasadzie pośrednika w trakcie negocjacji.

Do czasu znalezienia optymalnego rozwiązania EDZL została upoważniona do dokonywania wszystkich niezbędnych zakupów gruntów pod nową linię, której budowa ma się rozpocząć jesienią. Ponadto EDZL otrzyma również zadanie rozpoczęcia niezbędnych procesów prawno-administracyjnych na Łotwie w celu realizacji wspólnego zarządcy infrastruktury, w tym doradzanie rządowi w zakresie wdrażania niezbędnych ustaw i rozporządzeń. EDZL przygotuje się również do utrzymania infrastruktury po jej wybudowaniu.

Decyzja o zmianie roli EDZL została podjęta po konsultacjach z różnymi ekspertami, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Talisa Linkaitsa, łotewskiego ministra transportu. Linkaits stwierdził również, że ujednolicony zarządca infrastruktury poprawi zdolność kraju do negocjacji z sąsiadami w sprawie wdrożenia nowej infrastruktury i umożliwi spójniejsze podejście do utrzymania kolei.

– Musimy być w stanie efektywnie korzystać z sieci i uważamy, że najlepiej jest to zrobić, rozwiązując wspólnie typowe problemy związane z użytkowaniem sieci – powiedział Linkaits.

Jednak pan Kaspars Vingris, prezes zarządu EDZL, zauważył, że we wszystkich trzech krajach należy poczynić znaczne przygotowania, zanim będzie można wdrożyć wspólnego zarządcę infrastruktury.

– Rozpoczynając opracowywanie wspólnego modelu funkcjonowania infrastruktury, każdy kraj musi odrobić swoją pracę domową, stworzyć odpowiednie ramy prawne. Konieczne jest określenie sposobu funkcjonowania i zarządzania multimodalnymi punktami usługowymi -poweidział  Vingris.

EDZL to spółka państwowa założona przez łotewskie Ministerstwo Transportu w 2014 r. W celu realizacji łotewskiego odcinka projektu Rail Baltica.