Dzierżawa „Nurków” udzielona w trybie zamówienia z wolnej ręki

Dzierżawa „Nurków” udzielona w trybie zamówienia z wolnej ręki

PKP Intercity oficjalnie poinformowało o dzierżawie 5 lokomotyw spalinowych z ogrzewaniem elektrycznym serii 754 od Kolei Czeskich. Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przypomnijmy, że w połowie października 2021 r. PKP Intercity ogłosiło przetarg na dzierżawę pięciu lokomotyw spalinowych z możliwością zasilania składów pociągów pasażerskich napięciem 3kV DC na okres 36 miesięcy z opcją w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy dodatkowo o maksymalnie 12 miesięcy. Niestety w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Teraz dowiadujemy się, że 10 lutego 2022 r. podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia spółce České dràhy. Jak tłumaczy przewoźnik, zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. d ustawy Pzp.

– Zgodnie z tą przesłanką, zamówienie sektorowe możne zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione – poinformowała spółka.