Działania przewoźników samorządowych przeciwko koronawirusowi

Działania przewoźników samorządowych przeciwko koronawirusowi

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie oraz Arriva poinformowały o swoich działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia spowodowanego występowaniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Po otrzymaniu pierwszych doniesień o zakażeniach koronawirusem, przewoźnik wdrożyła plan postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-COV-2, który określa zasady wewnętrznego postępowania w sytuacji podejrzenia choroby u podróżnych korzystających z usług ŁKA.

Pracownicy spółki, a w szczególności drużyny pociągowe, zostali zapoznani z zasadami higieny zmniejszającymi ryzyko infekcji, procedurami postępowania oraz wszelkimi informacjami o zagrożeniach związanych z koronawirusem.

Spółka wdrożyła wzmożony program sprzątania i dezynfekcji pociągów, zwiększono o 100% ilość czyszczeń. Zakupiono większe ilości środków ochrony indywidualnej (żele do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe) dla pracowników i podróżnych.

Ponadto, na nośnikach reklamowych w pociągach ŁKA, emitowane są materiały informacyjne dotyczące koronawirusa, przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koleje Dolnośląskie

Dla prawidłowej realizacji wytycznych zleconych przez właściwe służby i instytucje oraz koordynacji działań ochronnych wewnątrz Spółki, Zarząd Kolei Dolnośląskich powołał Zespół Kryzysowy, który odpowiedzialny jest m. in. za monitoring sytuacji epidemiologicznej, stały przegląd przyjętych procedur i instrukcji oraz ich aktualizację, a także bieżącą współpracę ze służbami sanitarnymi.

Cały tabor Kolei Dolnośląskich będzie poddawany wzmożonej ilości sprzątań i dezynfekcji. Zarazem wszystkie pociągi KD zostały wyposażone w środki ochronne w postaci jednorazowych maseczek i rękawiczek.

– Planujemy także w najbliższym czasie wyposażyć każdy pojazd w dozowniki z płynem do dezynfekcji, z których będą mogli korzystać wszyscy obecni na pokładzie – informuje przewoźnik.

Aby dokonać chociażby krótkiego przewietrzenia pokładów, na każdym przystanku będą otwierane wszystkie drzwi w pociągach.

Równocześnie kierownicy pociągów, konduktorzy oraz maszyniści zostali zapoznani z procedurami, posiadają wszelkie informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem oraz że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, jak i swoje własne, zobowiązani zostali przez Zarząd KD do ich rygorystycznego stosowania w praktyce. 

Koleje Wielkopolskie

Pracownicy Kolei Wielkopolskich, w tym przede wszystkim zespoły drużyn konduktorskich oraz kas biletowych, otrzymały wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zaobserwowania, bądź zgłoszenia się osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

– Pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo i komfort podróżowania naszych pasażerów jest dla nas najwyższą wartością. Dlatego szczególnie rygorystycznie podchodzimy do standardów utrzymania warunków czystości i higieny w naszych pojazdach – czytamy na stronie przewoźnika.

Koleje Śląskie

Pracownicy zostali m.in. poinstruowani na jakie zewnętrzne objawy chorobowe u podróżnych zwracać uwagę, by w razie potrzeby zadbać o bezpieczeństwo pasażerów i powiadomić odpowiednie służby. Wszyscy kierownicy pociągów zostali wyposażeni w indywidualne apteczki z odpowiednią zawartością. Stosowne szkolenie i wyposażenie zostało również wprowadzone w naszych kasach.

Dodatkowo w pociągach Kolei Śląskich można znaleźć przydatne informacje na temat koronawirusa, jego objawach, sposobach na unikanie zakażenia oraz pomocnych telefonach kontaktowych.

W miarę możliwości przewoźnik wprowadził również wzmożone działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji pojazdów. Łącznie nad czystością naszych pociągów czuwają 63 osoby. Wnętrza pojazdu są czyszczone zarówno z użyciem detergentów jak i pary. Dezynfekowane są wszelkie elementy, które mają kontakt z dużą liczbą osób – jak np. uchwyty czy wnętrza toalet.

Arriva

Wprowadzone zostały ponadstandardowe środki utrzymania czystości i higieny w pociągach, autobusach regionalnych i miejskich,  obejmujące m.in. codzienne sprzątanie pojazdów środkami dezynfekującymi, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, uchwytów i poręczy. Dodatkowo toalety w uruchamianych pojazdach szynowych zostały wyposażone w mydła antybakteryjne oraz instrukcje skutecznego mycia rąk.

We wszystkich pojazdach umieszczone zostały ponadto dodatkowe środki ochrony personalnej, min. rękawiczki jednorazowe dla pracowników. W trakcie dystrybucji  są również maseczki ochronne na wypadek konieczności przekazania jej pasażerowi z podejrzeniem zakażenia. Pracownicy operacyjni są  ponadto sukcesywnie wyposażani w indywidualne środki dezynfekujące (chusteczki lub żele).

Wprowadzone zostały również odpowiednie procedury postępowania na wypadek podejrzenia wykrycia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej w pociągu lub autobusie. Podjęte działania są jednocześnie realizacją zaleceń podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za minimalizowanie ryzyka zarażenia w takiej sytuacji.