Dworzec w Skarżysku-Kamiennej otwarty dla podróżnych [GALERIA]

Dworzec w Skarżysku-Kamiennej otwarty dla podróżnych [GALERIA]

Komfortowy, bezpieczny, łatwo dostępny, poddany renowacji z poszanowaniem dla jego historii, ale i nowoczesny z elegancką przestrzenią obsługi podróżnych oraz nowym parkingiem na 120 miejsc. Dziś z dworca w Skarżysku-Kamiennej skorzystali pierwsi podróżni.   

Przebudowa dworca w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się w połowie 2019 roku i została wykonana w ramach w Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz z budżetu państwa. Dzięki niej pochodzący z 1885 roku dworzec odzyskał swoje walory estetyczne i stał się obiektem spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych.

Renowacji poddano elewację budynku. Odtworzono kamienny cokół, a także oczyszczono i zakonserwowano okładzinę z piaskowca sięgającą do wysokości pierwszego piętra. Dawny blask odzyskały też kolumnada przed głównym wejściem do holu dworca, a także balustrady na wysokości pierwszego piętra. Na wzór historycznych wykonano tynki na elewacji wyższych kondygnacji, które pomalowano na kolor jasnougrowy, a także detale takie jak gzymsy czy boniowania na narożnych pilastrach. Nie bez znaczenia dla estetyki budynku było odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz nadanie im jednolitego, ciemnobrązowego koloru. Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreślono nową iluminacją. Na elewacji dworca uwagę zwracają również nowe przestrzenne, podświetlane napisy „Dworzec Kolejowy” i „Skarżysko-Kamienna” oraz zegar tuż nad wejściem głównym do budynku od strony miasta.

Renowacje przeszło również wnętrze budynku, które zyskało całkowicie nowy wygląd. W szczególności uwagę zwraca reprezentacyjny hol dworca połączony z poczekalnią zajmującą przeszło 350 m kw. parteru. Wykończono go w neutralnych kolorach w zgodzie z najnowszymi trendami. Okładziny ścienne wykonano z wapienia, witryny lokali komercyjnych przeszklono, a na posadzkach położono szare granitowe płyty. Całość aranżacji uzupełniają nowoczesne we wzornictwie oświetlenie, a także ergonomiczne ławki. Uwagę zwracają również nowoczesne elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także dotykowe tablice tyflograficzne z planem dworca. W sąsiedztwie holu zlokalizowano kasy biletowe, toalety, tzw. cichą poczekalnię oraz lokale komercyjne na wynajem. W zachodnim skrzydle budynku wykonano schody oraz windę, która po zakończeniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. przebudowy peronów umożliwi wejście z tunelu bezpośrednio do holu dworca. Na pozostałych kondygnacjach budynku znajdą się przestrzenie biurowe dla spółek kolejowych oraz Izba Tradycji Kolejowej.

– Otwarcie dworca w Skarżysku-Kamiennej to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Tak ważne miasto z wieloletnią tradycją kolejową zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel,  sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Oddajemy dziś do użytku pasażerów odrestaurowany, XIX-wieczny dworzec kolejowy w  Skarżysku-Kamiennej. Inwestycja była możliwa dzięki Funduszom Europejskim z programu Polska Wschodnia i pieniądzom krajowym. Dworzec odzyskał swój historyczny blask, a jednocześnie stał się bardziej nowoczesny, przyjazny środowisku, bezpieczny. Budynek jest teraz dostępny dla wszystkich pasażerów, również tych z niepełnosprawnościami – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Przebudowa zabytkowego, wybudowanego w 1885 r. dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, była nie lada wyzwaniem, gdyż wymagała połączenia historycznej tkanki budynku  z nowoczesnymi systemami i urządzeniami. Szczególnie, że jest to obiekt nie tylko wiekowy, ale również okazały, którego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 4 tysiące m kw. Inwestycja pochłonęła blisko 32 mln zł brutto i była współfinansowana ze środków z budżetu państwa oraz unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Mam nadzieję, że efekt który udało się nam osiągnąć, zadowoli korzystających z niego podróżnych, a sam dworzec stanie się pozytywną wizytówką miasta – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Zakończenie przebudowy dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna i oddanie go pasażerom to jeden z kluczowych elementów większego projektu, realizowanego z  dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia, obejmującego prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. Celem Programu jest stymulowanie rozwoju oraz zwiększenie atrakcyjności tego makroregionu, a warto podkreślić, że Skarżysko-Kamienna stanowi ważny ośrodek przemysłowy i węzeł komunikacyjny – drogowy i kolejowy – podkreśla Sylwia Cieślak-Wilk, p.o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Skarżysku-Kamiennej stał się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W budynku zamontowano trzy nowe windy oraz drzwi automatyczne. Ponadto w posadzce przestrzeni ogólnodostępnych oraz parkingu ułożono specjalne ścieżki prowadzące. Nowością jest pochylnia w pobliżu wejścia głównego od strony miasta,  oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także plany dotykowe dworca oraz obniżone okienka kasowe ułatwiające obsługę podróżnych poruszających się na wózkach.

Ważnymi aspektami modernizacji dworca w Skarżysku-Kamiennej były również bezpieczeństwo i ekologia. Poprzez montaż nowoczesnych systemów monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych poprawiono bezpieczeństwo budynku oraz osób w nim przebywających. Na dworcu wprowadzono również rozwiązania przyjazne środowisku takie jak:  energooszczędne oświetlenie czy nową stolarkę okienną i drzwiową o niskim współczynniku przenikania ciepła. Nowością jest montaż systemu odzysku wody deszczowej. Jest ona gromadzona w specjalnym podziemnym zbiorniku i po przefiltrowaniu wykorzystywana do spłukiwania toalet. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamontowano również system BMS (Building Management System) sterujący pracą instalacji i urządzeń na terenie obiektu. Ciekawostką świadczącą o poszanowaniu dla środowiska naturalnego jest zamontowanie na dworcu budek lęgowych dla ptaków.

Nowym elementem kompleksu dworcowego jest parking przy ulicy Towarowej, którego budowa  była możliwa dzięki wyburzeniu znajdujących się tam magazynów oraz rozebraniu nieużywanych torów kolejowych. Zlokalizowano na nim 120 miejsc postojowych, w tym dla osób z ograniczoną możliwością poruszania oraz dwustanowiskową stację ładowania samochodów elektrycznych.
W pobliżu parkingu wybudowano wiatę rowerową, po jego północnej stronie ścieżkę rowerową, a od strony południowej chodnik. Na nowo zaaranżowano zieleń w jego otoczeniu. Posadzono
9 drzew, 2864 krzewów, a także wytyczono trawniki o łącznej powierzchni prawie 6000 m kw., stanowiące przestrzeń bioaktywną.

Łączny koszt przebudowy dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej to nieco ponad 32 mln złotych brutto. Wykonawcą prac budowlanych była firma SKB S.A., a dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt.