Dworzec w Janikowie otwarty dla podróżnych

Dworzec w Janikowie otwarty dla podróżnych

Dworzec w Janikowie jest pierwszym dworcem w województwie kujawsko-pomorskim udostępnionym podróżnym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Został zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, czyli według autorskiego pomysłu PKP S.A., w miejscu starego budynku. Jego charakterystyczną cechą jest minimalistyczna i zarazem nowoczesna forma architektoniczna.

Składa się z dwóch pawilonów mieszczących części pasażerską oraz komercyjną, przykrytych wspólnym zadaszeniem. Dominantą dworca jest wieża o wysokości 8 metrów, na której umieszczono podświetlany nocą zegar. W części pasażerskiej mieszczą się toalety i niewielka klimatyzowana poczekalnia, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów, gabloty z rozkładem jazdy oraz system informacji głosowej. Pod wiatą, na obu końcach budynku, zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

– Dzięki otwarciu zmodernizowanego dworca w Janikowie województwo kujawsko-pomorskie zyska nowoczesny i proekologiczny budynek spełniający wszystkie standardy obsługi podróżnych. Konsekwentnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Umożliwia to Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego rząd polski przeznacza do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców. Ten program przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa
i przewidywalna polska kolej – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Janikowo to szósty dworzec zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego w Polsce w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP. Jak wszystkie tego typu dworce ma nowoczesną architekturę, usprawnienia dla osób z problemami w poruszaniu się i – dzięki zastosowaniu najnowszych technologii – jest przyjazny środowisku. Wiele lat czekaliśmy na budynki kolejowe o tak wysokich standardach. Mam nadzieję, że nowy dworzec i jego  odnowione otoczenie znajdzie uznanie mieszkańców Janikowa. Jestem również przekonany, że sprosta oczekiwaniom wszystkich podróżnych, którzy będą z niego korzystać – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Przemyślane inwestowanie pieniędzy krajowych i unijnych, sprawia, że realizujemy ważne dla wszystkich Polaków inwestycje. Takim przykładem są między innymi dworce kolejowe, które pięknieją i stają się przyjazne dla podróżnych. Komfort, ekologia, estetyka i dbałość o potrzeby osób z niepełnosprawnościami – tak można opisać udostępniony obiekt w Janikowie, który powstał przy udziale środków z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Dworzec w Janikowie to pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obiekt, który otwieramy po modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Oddany do użytku budynek jest nowoczesny, proekologiczny i spełnia wszystkie współczesne standardy w zakresie obsługi podróżnych z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Jesteśmy przekonani, że nowy dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Janikowa i okolic – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Po raz kolejny fundusze europejskie przyczyniły się do zmiany krajobrazu infrastruktury kolejowej w Polsce. Cieszymy się, że do grona nowo otwartych i przyjaznych nie tylko dla podróżnych, ale też dla środowiska obiektów kolejowych dołączył dworzec w Janikowie. W ten sposób mapa dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzbogaciła się o kolejny punkt, tym razem w województwie kujawsko-pomorskim. UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”, aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Realizacja tego typu inwestycji z pewnością wpisuje się w ten kierunek – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Obecnie oczy wszystkich w Unii Europejskiej skierowane są na kolej, bo rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Rok dedykowany kolei ma dać impuls do zwiększenia jej udziału w transporcie pasażerskim. Wierzymy, że pobudzeniu pasażerskiego transportu kolejowego przysłużą się także inwestycje z budżetu Unii Europejskiej w uatrakcyjnienie dworców kolejowych, ponieważ pasażerowie chętniej korzystają z takich dworców kolejowych, które zapewniają wysoki poziom jakości obsługi. Zmodernizowany i nowoczesny dworzec w Janikowe stał się atutem kolei, bo zapewnia bezpieczeństwo pasażerom, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Nowy dworzec w Janikowie posiada wiele udogodnień dla wszystkich grup podróżnych. Przy jego projektowaniu i budowie wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób o ograniczonej mobilności. W obiekcie zaprojektowano oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei kontrastowa kolorystyka elementów wykończenia wnętrz ułatwia orientację osobom niedowidzącym.  Innowacyjny dworzec w Janikowie to budynek, w którym zadbano również o bezpieczeństwo. Został on wyposażony w systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także detekcji pożaru.

Dworzec w Janikowie to również budynek przyjazny środowisku naturalnemu. Na dachu dworca  umieszczono panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 KWp. Wytwarzają one w ciągu roku około 2700 kWh energii elektrycznej, co przyczyni się to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 2500 kg/rok. To mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile przez cały rok pochłania około 500 sporych rozmiarów drzew! Kolejnym proekologicznym rozwiązaniem wprowadzonym na dworcu jest pompa ciepła do ogrzewania budynku, a także energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą opartą o czujniki obecności oraz natężenia światła. Całość pracy instalacji i urządzeń na dworcu będzie monitorowana i regulowana poprzez system BMS (Building Management System), co pozwoli na optymalizację zużycia mediów.

Dzięki zakończonej inwestycji zmieniło się również bezpośrednie otoczenie dworca. Ułożono nową nawierzchnię z płyt betonowych i kostek brukowych z wkomponowanymi w nie ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto zamontowano nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie) oraz uporządkowano zieleń. W sąsiedztwie budynku wytyczono 12 miejsc parkingowych, w tym po jednym miejscu dla rodzin z dziećmi oraz dla osób
z niepełnosprawnościami.

Budowa nowego dworca w Janikowie kosztowała około 5 mln złotych brutto. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane wykonało konsorcjum firm Heli Factor sp. z o.o. i Merx sp. z o.o.
W województwie kujawsko-pomorskim, w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, PKP S.A. wybuduje i zmodernizuje jeszcze osiem dworców kolejowych. W części z nich, czyli obiektach w Kołodziejewie, Mogilnie i Złotnikach Kujawskich trwają już prace budowlane.