Dwóch wykonawców chce wykonać prace przy dolnośląskich Impulsach

Dwóch wykonawców chce wykonać prace przy dolnośląskich Impulsach

Koleje Dolnośląskie otworzyły oferty w postępowaniu na wymianę kół monoblokowych, tarcz hamulcowych i sprężyn pneumatycznych w pojazdach typu 31WE i 36WEa. Podobnie jak w pierwszym przetargu, także teraz złożone oferty przekraczają zaplanowany budżet.

Na sfinansowanie zamówienia dolnośląski przewoźnik zamierzał przeznaczyć 6 300 766,13 zł, przy czym na:

  • na zadanie 1 3 583 040,63 zł
  • na zadanie 2: 2 717 725,50 zł.

Zadanie 1 obejmuje wymianę kół monoblokowych, tarcz hamulcowych i sprężyn pneumatycznych w pięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 31WE a zadanie 2 dotyczy wymiany tych samych elementów w pięciu pojazdach 36WEa.

Producent jednostek, firma Newag złożyła oferty w łącznej kwocie 8 068 800 zł brutto z czego 4 489 500 zł brutto za zadnie nr 1 oraz 3 579 300 zł brutto za wykonanie prac objętych zadaniem nr 2. Serwis Pojazdów Szynowych zaproponował wykonanie prac w wysokości 8 056 500 zł brutto z czego 4 551 000 zł brutto za prace przy 31WE oraz 3 505 500 zł brutto za roboty zaplanowane przy pojazdach 36WEa.

Przypomnijmy, że Koleje Dolnośląskie unieważniły pierwsze postępowanie ponieważ jedyna złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet. Spółka przeznaczyła 6 300 766,13 zł brutto, a Serwis Pojazdów Szynowych za wykonanie prac oczekiwał łącznie 8 702 250 zł brutto.