Dwóch przewoźników chce wozić węgiel dla ENEA Elektrownia Połaniec

Dwóch przewoźników chce wozić węgiel dla ENEA Elektrownia Połaniec

Spółka ENEA Elektrownia Połaniec otrzymała po dwie oferty w podzielonym na dwa zadania postępowaniu na transport do 2 mln ton węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Na sfinansowanie każdego z zadań zamawiający zamierzał przeznaczyć po 53 505 000 zł brutto.

Oferty złożyli

Zadanie 1

  • DB Cargo Polska – 54 120 000 zł brutto
  • PKP Cargo – 64 562 700 zł brutto

Zadanie 2

  • DB Cargo Polska – 54 120 000 zł brutto
  • PKP Cargo – 64 562 700 zł brutto

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla ENEA Elektrownia Połaniec na okres 15 miesięcy z podziałem na dwa zadania do 1 mln ton węgla każde.

Zamawiający zastrzegał możliwość zmniejszenia ilości węgla do przewozu, dodając że łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść dla obu zadań w przedziale od 800 000 ton do 1 000 000 ton. Ilości węgla do przewozu w danym miesiącu nie będą większe niż 150 000 ton dla każdego z zadań.

ENEA Elektrownia Połaniec oczekuje, aby węgiel był dostarczony  w węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego Długość całkowita pojedynczego wagonu nie może przekraczać 15,8 m, masa nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu być się w przedziale 3000÷3104 mm, a wysokość mieści się w przedziale 3220÷3380 mm

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej przeznaczonej do transportu.