Dwie oferty na wykonanie napraw P4 przy 15 lokomotywach EU/EP07

Dwie oferty na wykonanie napraw P4 przy 15 lokomotywach EU/EP07

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 15 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Zgłosiło się dwóch wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę 24 663 960 zł brutto bez prawa opcji oraz 41 106 600 zł brutto z prawem opcji.

Oferty złożyli:

WykonawcaCena z prawem opcjiCena bez prawa opcji
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego –40 874 037,75 zł24 524 442,65 zł
Pesa Mińsk Mazowiecki73 657 627,50 zł44 194 576,50 zł

Wykonawcy zgodnie zaproponowali 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie. Termin naprawy jednej lokomotywy określili na 50 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że zakres naprawy obejmuje:

  • stały zakres naprawy, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami umowy, DSU, DTR, uzupełnienie braków,
  • prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy wszystkich lokomotyw w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Prawo opcji polega na wykonaniu napraw dodatkowych 10 lokomotyw, po wcześniejszym otrzymaniu od zamawiającego pisemnego zlecenia. Zawiadomienie zostanie przekazane wybranemu wykonawcy nie później niż do 4 miesięcy przed upływem obowiązywania umowy.