Dwie oferty na dostawę lekkich lokomotyw manewrowych dla PKP Intercity

Dwie oferty na dostawę lekkich lokomotyw manewrowych dla PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na dostawę  18 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych. Zgłosiło się dwóch producentów, CZ Loko oraz FPS Cegielski.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć brutto 137 597 886 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • CZ Loko – 156 420 000 złl netto/brutto
  • H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych – 190 404 000 zł brutto

Aby w ogóle móc uczestniczyć w przetargu, FPS Cegielski złożył odwołanie do KIO. Poznański producent oczekiwał zmian w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w okresie doświadczenia. Ostatecznie PKP Intercity zmieniło postanowienia specyfikacji technicznej (SWZ) i pozwoliło wykonawcom, którzy w okresie ostatnich 6 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, należycie wykonali dostawę (lub dostawy) lub przeprowadzili naprawę okresową (lub naprawy okresowe), lub naprawę okresową z modernizacją (lub modernizacje) – łącznie nie mniej niż 4 (cztery) pojazdy trakcyjne. Jak wiemy, obecnie H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych nie posiada w swojej ofercie lokomotyw dwuosiowych. Inaczej wygląda sprawa z CZ Loko. Czeski producent dostarczył już PKP Intercity 10 lokomotyw EffiShunter 300, które w naszym kraju noszą oznaczenie SM60.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 18 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych oraz przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi, a także dostawę wyprawki.

Przewoźnik wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi.

PKP Intercity oczekuje dostawy wszystkich pojazdów w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu winna nastąpić nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych nie będzie mogła zostać zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu eksploatacji obserwowanej pierwszego pojazdu, trwającej do wykonania pierwszego przeglądu na pierwszym poziomie utrzymania P1 włącznie, licząc od dnia odbioru końcowego.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena – waga 80 pkt, okres gwarancji jakości i rękojmi na każdą z lokomotyw (oraz ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację – waga 15 pkt, oraz współczynnik dostępności wszystkich dostarczonych pojazdów na poziomie co najmniej 90% – waga 5 pkt.