Duże zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Duże zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. przestał pełnić funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo. Jego miejsce na tym stanowisku zajął Władysław Szczepkowski.

– Zarząd PKP Cargo informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PKP Cargo VIII kadencji – poinformowała spółka w komunikacie.

W latach 2005-2007 Władysław Szczepkowski był prezesem PKP Cargo, natomiast od października 2021 roku do kwietnia 2022 r. był delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia obowiązków prezesa przewoźnika.

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKP Cargo VIII kadencji przedstawia się następująco:

  • Władysław Szczepkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Ryszka – Członek Rady Nadzorczej
  • Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej – niezależny
  • Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej – niezależny
  • Henryk Grymel – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel pracowników
  • Tomasz Andrzej Pietrek – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel pracowników
  • Jarosław Ślepaczuk – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel pracowników
  • Jarosław Stawiarski – Członek Rady Nadzorczej

Oprócz Krzysztofa Mamińskiego, funkcje w Radzie Nadzorczej przewoźnika przestali pełnić Krzysztof Czarnota,  Antoni Duda, Zofia Dzik, Dariusz Górski, Marcin Kowalczyk, Jerzy Sośnier oraz Tadeusz Stachaczyński.