Duże zainteresowanie RFI ws. systemu do zarządzania umowami

Duże zainteresowanie RFI ws. systemu do zarządzania umowami

W połowie lipca 2023 r. PKP Intercity opublikowało RFI dotyczące wdrożenia i uruchomienia systemu do zarządzania umowami wraz z usługą utrzymania i rozwoju. Odpowiedzieli przewoźnikowi przekazało ponad 20 podmiotów.

Jak poinformowało „Kolejowy Portal” biuro prasowe PKP intercity, potencjalnym zamówieniem wyraziło zainteresowanie 21 podmiotów.

Postępowanie zakupowe będzie możliwe do uruchomienia po uzyskaniu zgód korporacyjnych – zaznacza przewoźnik.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

  • wdrożenia systemu do zarządzania umowami wraz z udzieleniem na rzecz przewoźnika bezterminowej licencji,
  • świadczenie  usług serwisu gwarancyjnego przez okres 3 miesięcy od zakończenia wdrożenia,
  • świadczenia  usług utrzymania systemu przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia,
  • świadczenie  usług rozwoju systemu.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni licencję na system uprawniającą do korzystania z systemu przez 12 wskazanych przez spółkę osób z możliwością późniejszego jej rozszerzenia.

PKP Intercity oczekuje, aby system był wdrożony w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

System ma umożliwiać prowadzenie rejestru umów, zawierającego m.in.: numer i typ umowy, nazwę kontrahenta, przedmiot umowy i termin jej obowiązywania, czy wysokość środków przeznaczonych na realizację umowy.

System ma być dostępny w trybie 8/5/NBD.