Duże zainteresowanie przebudową dworca w Oleśnicy

Duże zainteresowanie przebudową dworca w Oleśnicy

PKP S.A. otworzyły oferty na przebudowę dworca kolejowego Oleśnica w systemie Projektuj i Buduj. Zgłosiło się siedmiu wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierza przeznaczyć kwotę: 66 594 660 zł brutto. Oferty złożyli:

  • BUDIMEX – 68 876 310,00 zł brutto
  • Berger Bau Polska  – 54 895 651,76 zł brutto
  • SKB LDR – 58 926 476,02 zł brutto
  • Mostostal Warszawa – 57 642 240,30 zł brutto
  • ZAB-BUD – 47 393 000,00 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM – 63 868 339,67 zł brutto
  • Firma Budowlana Anna–Bud  – 73 037 400,00 zł brutto

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac projektowych i robót  budowlanych dla zadania inwestycyjnego  pn.:”Przebudowa  dworca  kolejowego Oleśnica”.

PKP S.A. wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 105 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym spółka oczekuje, aby dokumentacja projektowa została wykonana w terminie do 40 tygodni.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceną oferty. PKP S.A. nie przewidują przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca, usprawnienie ruchu i przepływu podróżnych przez budynek oraz dostosowanie powierzchni do obecnego zapotrzebowania oraz nowych funkcji. Ze względu na zabytkowy charakter budynku (dworzec został oddany do użytku 28 maja 1868 roku) działania w zakresie architektury obiektu skierowane są na przywrócenie historycznych walorów elewacji budynku oraz zachowanych elementów wnętrza.

Układ funkcjonalny na parterze przewiduje hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników,  toalety ogólnodostępne oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dla opiekuna z podopiecznym, pomieszczenie gospodarcze utrzymania porządku oraz pomieszczenie ochrony dworca. Przewidziano także lokale komercyjne bez wiadomej funkcji – w założeniach koncepcji mały lokal typu kiosk oraz większy lokal pod gastronomię.

Na piętrze powstaną pomieszczenia komercyjne na wynajem. Skrzydło zachodnie zaprojektowane pod biura, a skrzydło południowe pod hostel.