Duże zainteresowanie budową nowego dworca w Tłuszczu [WIZUALIZACJE]

Duże zainteresowanie budową nowego dworca w Tłuszczu [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. otworzyły oferty w postępowaniu na budowę dworca kolejowego Tłuszcz. Zgłosiło się ośmiu wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierza przeznaczyć 9 866 595,87 zł brutto. Ofert złożyli:

  • SKB S.A. 12 769 213,54 zł brutto
  • Konsorcjum firm WIMAKS HIŃCZA (Lider), TOBUD (Partner) – 12 296 926 zł brutto
  • MERX 12 948 231,00 zł brutto
  • Firma Budowlana Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska – 10 319 000 zł brutto
  • Texom – 13 479 183,78 zł brutto
  • ZAB-BUD – 13 117 906,93 zł brutto
  • Firma Budowlana Anna –Bud – 9 948 322,96 zł brutto
  • Global Budownictwo – 12 995 532,42 zł brutto

PKP S.A., po dokonaniu badania i oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej może przeprowadzić dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub negocjacji cenowych.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku oraz dostosowanie go do standardów PKP S.A. przyjętych dla dworców kolejowych. W ramach zamówienia do zadań wykonawcy będzie także rozbiórka istniejących budynków usługowych, budowa wiaty rowerowej, wiaty śmietnikowa, a także ławek dla podróżnych.

W pobliżu dworca powstanie 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe dla aut elektrycznych. Przy projektowanej drodze wewnętrznej zaprojektowani  się 3 miejsca kiss&ride.

W związku z budową nowego dworca, zgodnie z uzgodnieniem PKP PLK, wykonawca będzie musiał skrócić tor nr 5 (ok. 19m) i tor nr 7 (ok. 46m), i zakończyć je systemowymi kozłami oporowymi. Generalny wykonawca przed przystąpieniem do ww. prac musi je uzgodnić z IZ Siedlce.

PKP S.A. wymagają, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 44 tygodni od dnia podpisania umowy.