DOLKOM chce kupić 16 wagonów samowyładowczych

DOLKOM chce kupić 16 wagonów samowyładowczych

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM poinformowało o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie „zapytania o cenę” na dostawę 16 wagonów samowyładowczych hopper dozator typu 411 V.

Przy wyborze oferty DOLKOM będzie brał pod uwagę trzy kryteria: cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia oraz termin płatności – 70%, termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin gwarancji i rękojmi – 10% oraz ważne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego – 20%.

Dostawa wagonów powinna zostać zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga udzielenie 24-miesięcznej gwarancji.

Oferty cenowe można przesyłać do dnia 15 października 2020 roku.