Dodatkowe miejsca na szkolenie dla audytorów MMS i SMS

Dodatkowe miejsca na szkolenie dla audytorów MMS i SMS

9 lipca odbędzie się szkolenie dla audytorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego organizowane są w formie nauczania zdalnego. Dlatego zwiększył się limit dostępnych miejsc. Zapisać można się do środy 1 lipca.

Proces niezależnego audytu jest jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w ramach Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Systemy te oparte są o doświadczenia i wiedzę wcześniejszych rozwiązań z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.

W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy dwóch systemów zarządzania (SMS, MMS) z uwzględnieniem wymagań jakie wejdą wraz z IV pakietem kolejowym w zakresie nowych wymagań wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa jak i rozszerzenia obowiązku certyfikacji ECM.

Na szkolenie automatycznie zostali zapisani uczestnicy, którzy wcześniej zgłosili się na szkolenie stacjonarne w marcu 2020 r. Jednak ze względu na nową formę prowadzenia zajęć uruchomiliśmy dodatkową pulę miejsc. Zapisy trwają do 1 lipca (środa) za pośrednictwem strony ABK.

Wkrótce na stronie internetowej UTK opublikowane będą informacje o kolejnych szkoleniach.

O Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.