Dobry początek roku dla przewozów intermadalnych

Dobry początek roku dla przewozów intermadalnych

Przewozy intermodalne w I kwartale 2021 r. osiągnęły blisko 6,2 mln ton – to o ponad 15% więcej porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wykonana przy tym praca przewozowa osiągnęła prawie 1,9 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o ponad 10%. W I kwartale 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie parametry przewozów transportu intermodalnego.

Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 412 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 681 tysięcy TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2020 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,5% (wg TEU o 14,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,9 % (wg masy) i 14,8 % (wg wykonanej pracy).

– W ostatnich latach rynek przewozów intermodalnych systematycznie się rozwija. Pomimo nadal trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa w I kwartale 2021 r., widoczny jest wzrost wszystkich parametrów w stosunku do I kwartału roku ubiegłego – komentuje wyniki przewozów intermodalnych dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Cieszy to, że na dobre wyniki wpływ miały wzrosty przewozów u większości przewoźników. Dalszy wzrost przewozów intermodalnych jest możliwy dzięki wsparciu rozwoju transportu kolejowego, jako alternatywnego środka transportu dla przewozów drogowych. Poprawa przepustowości sieci również pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału kolei – dodaje Prezes UTK.

W I kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 20 licencjonowanych przewoźników.