Do PKP PLK wpłynęło 47 wniosków do programu Kolej Plus [LISTA]

Do PKP PLK wpłynęło 47 wniosków do programu Kolej Plus [LISTA]

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ocenę 47 dokumentów z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi o szacowanej wartości około 18 mld zł. Celem Programu jest wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Wnioskodawcy do 24 listopada br. złożyli do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. Dokumenty dotyczą 47 projektów o szacowanej wartości około 18 mld zł, które obejmują łącznie długość około 1500 km linii.

24 miasta wskazane w studiach, nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych. Dokumenty wnioskodawców obejmują łącznie 42 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, których dostęp do kolei byłby lepszy lub możliwy. 

W puli 47 projektów jest 39 liniowych, w tym 13 o łącznej długość ok. 450 km dotyczących odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii. 9 projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacji linii dotyczy 7 projektów o łącznej długość około 710 km. Jest 8 projektów punktowych związanych z budową nowych przystanków.

– Gratuluję wnioskodawcom, których projekty przeszły do kolejnego etapu Kolej Plus. Z zadowoleniem przyjmujemy tak duże zainteresowanie samorządów Programem. To pokazuje, że kolej jest ważnym elementem w rozwoju regionów. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na takie działania z Programu Kolej Plus polski rząd przeznaczy 5,6 mld zł  –  mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu  ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

–  Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Program Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wpłynęło 47 wniosków. Łącznie obejmują one około 1500 km torów i wskazują na potrzebę zapewnienia dostępu do kolei  w 24 miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, gdzie pociągów pasażerskich nie ma.  Kolej jest ważnym środkiem transportu i realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po 4 projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Po 2 projekty w woj. lubuskim i łódzkim oraz po 1 projekcie w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Opracowane wstępne studia planistyczno – prognostyczne określają niezbędny zakres prac. Wnioskodawcy mieli zawrzeć również opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotny jest dokument, potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także deklaracje właściwego organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu minimum 4 par pociągów przez 5 lat.

Etap wielokryterialnej oceny

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. Na analizę wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie – po akceptacji przez Ministra Infrastruktury, kwalifikacja do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

 

Lp.woj.WnioskodawcaNazwa projektu
1dolnośląskieUM Woj. DolnośląskiegoRewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego
2dolnośląskieUM Woj. DolnośląskiegoPoprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285

Wrocław Główny – Kobierzyce

3dolnośląskieUM Woj. DolnośląskiegoBudowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław
4dolnośląskieUM Woj. DolnośląskiegoRewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego.
5lubelskieUM Woj. LubelskiegoBudowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik
6lubelskieUM Woj. LubelskiegoPrace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada
7lubelskieUM Woj. LubelskiegoRewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m.

Włodawa

8lubelskieUM Woj. LubelskiegoElektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin
9lubelskieUM Woj. LubelskiegoUtworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka
10lubuskieUM Woj. LubuskiegoRemont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód
11lubuskieUM Woj. LubuskiegoRewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków
12łódzkieUM Woj. ŁódzkiegoBudowa linii łączącej linię kolejową nr 131

(Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)

13łódzkieUM Woj. ŁódzkiegoModernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa
14małopolskieUM Woj. MałopolskiegoRewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice

– Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

15małopolskieUM Woj. MałopolskiegoBudowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice
16małopolskieUM Woj. MałopolskiegoBudowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice
17małopolskieUM Woj. MałopolskiegoBudowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz
18małopolskieUM Woj. MałopolskiegoRewitalizacja linii kolejowej nr 97 na  odc. Sucha

Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec

19mazowieckieMiasto i Gmina SEROCKBudowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”
20mazowieckieGmina KozieniceKolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego
21mazowieckieUM Woj. MazowieckiegoRewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka  – Małkinia
22mazowieckieUM Woj. MazowieckiegoRewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce
23opolskieUM Woj. OpolskiegoRewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294. Racibórz-Racławice Śląskie
24podkarpackieUM Woj. PodkarpackiegoBudowa dodatkowego  przystanku kolejowego na linii L-91 w miejscowości Zawada koło Dębicy
25podlaskieUM Woj. PodlaskiegoStworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy
26śląskieMiasto Bielsko – Biała Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)
27śląskieGmina Miejska GLIWICEBudowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice-Gliwice
28śląskieGmina Miejska ŚwiętochłowiceBudowa nowego przystanku osobowego

Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

29śląskieGmina Miejska PyskowiceOdbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto
30śląskieMiasto KatowicePrzygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142
31śląskieGmina Miejska BytomPrace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska
32śląskieGmina Miejska BytomBudowa nowego przystanku osobowego Bytom

Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry

33śląskieGmina Miejska BytomBudowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry
34śląskieGmina Miasta TychyModernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy Lodowisko
35śląskieUM Woj. ŚląskiegoUzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami
36śląskieGmina Miejska Ruda

Śląska

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku

Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda

Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald

37śląskieGmina Miejska Dąbrowa GórniczaRewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg
38śląskieGmina Miejska ZABRZEBudowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

39śląskieGmina Miejska ZABRZEBudowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

40śląskieGmina Miejska MikołówZwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej

nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych

41świętokrzyskieUM Woj.

Świętokrzyskiego

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna
42warmińsko-mazurskieUM Woj. WarmińskoMazurskiegoModernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz
43wielkopolskieUM Woj.

Wielkopolskiego

Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin
44wielkopolskieUM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń
45wielkopolskieUM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo
46wielkopolskieUM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły
47wielkopolskieUM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390 / 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec