Do PKP PLK wpłynęło 47 wniosków do programu Kolej Plus [LISTA]

Do PKP PLK wpłynęło 47 wniosków do programu Kolej Plus [LISTA]

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ocenę 47 dokumentów z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi o szacowanej wartości około 18 mld zł. Celem Programu jest wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Wnioskodawcy do 24 listopada br. złożyli do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. Dokumenty dotyczą 47 projektów o szacowanej wartości około 18 mld zł, które obejmują łącznie długość około 1500 km linii.

24 miasta wskazane w studiach, nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych. Dokumenty wnioskodawców obejmują łącznie 42 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, których dostęp do kolei byłby lepszy lub możliwy. 

W puli 47 projektów jest 39 liniowych, w tym 13 o łącznej długość ok. 450 km dotyczących odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii. 9 projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacji linii dotyczy 7 projektów o łącznej długość około 710 km. Jest 8 projektów punktowych związanych z budową nowych przystanków.

– Gratuluję wnioskodawcom, których projekty przeszły do kolejnego etapu Kolej Plus. Z zadowoleniem przyjmujemy tak duże zainteresowanie samorządów Programem. To pokazuje, że kolej jest ważnym elementem w rozwoju regionów. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na takie działania z Programu Kolej Plus polski rząd przeznaczy 5,6 mld zł  –  mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu  ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

–  Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Program Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wpłynęło 47 wniosków. Łącznie obejmują one około 1500 km torów i wskazują na potrzebę zapewnienia dostępu do kolei  w 24 miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, gdzie pociągów pasażerskich nie ma.  Kolej jest ważnym środkiem transportu i realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po 4 projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Po 2 projekty w woj. lubuskim i łódzkim oraz po 1 projekcie w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Opracowane wstępne studia planistyczno – prognostyczne określają niezbędny zakres prac. Wnioskodawcy mieli zawrzeć również opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotny jest dokument, potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także deklaracje właściwego organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu minimum 4 par pociągów przez 5 lat.

Etap wielokryterialnej oceny

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. Na analizę wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie – po akceptacji przez Ministra Infrastruktury, kwalifikacja do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

 

Lp. woj. Wnioskodawca Nazwa projektu
1 dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego
2 dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285

Wrocław Główny – Kobierzyce

3 dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław
4 dolnośląskie UM Woj. Dolnośląskiego Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego.
5 lubelskie UM Woj. Lubelskiego Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik
6 lubelskie UM Woj. Lubelskiego Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada
7 lubelskie UM Woj. Lubelskiego Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m.

Włodawa

8 lubelskie UM Woj. Lubelskiego Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin
9 lubelskie UM Woj. Lubelskiego Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka
10 lubuskie UM Woj. Lubuskiego Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód
11 lubuskie UM Woj. Lubuskiego Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków
12 łódzkie UM Woj. Łódzkiego Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131

(Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)

13 łódzkie UM Woj. Łódzkiego Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa
14 małopolskie UM Woj. Małopolskiego Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice

– Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

15 małopolskie UM Woj. Małopolskiego Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice
16 małopolskie UM Woj. Małopolskiego Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice
17 małopolskie UM Woj. Małopolskiego Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz
18 małopolskie UM Woj. Małopolskiego Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na  odc. Sucha

Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec

19 mazowieckie Miasto i Gmina SEROCK Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”
20 mazowieckie Gmina Kozienice Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego
21 mazowieckie UM Woj. Mazowieckiego Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka  – Małkinia
22 mazowieckie UM Woj. Mazowieckiego Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce
23 opolskie UM Woj. Opolskiego Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294. Racibórz-Racławice Śląskie
24 podkarpackie UM Woj. Podkarpackiego Budowa dodatkowego  przystanku kolejowego na linii L-91 w miejscowości Zawada koło Dębicy
25 podlaskie UM Woj. Podlaskiego Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy
26 śląskie Miasto Bielsko – Biała  Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)
27 śląskie Gmina Miejska GLIWICE Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice-Gliwice
28 śląskie Gmina Miejska Świętochłowice Budowa nowego przystanku osobowego

Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

29 śląskie Gmina Miejska Pyskowice Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto
30 śląskie Miasto Katowice Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142
31 śląskie Gmina Miejska Bytom Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska
32 śląskie Gmina Miejska Bytom Budowa nowego przystanku osobowego Bytom

Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry

33 śląskie Gmina Miejska Bytom Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry
34 śląskie Gmina Miasta Tychy Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy Lodowisko
35 śląskie UM Woj. Śląskiego Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami
36 śląskie Gmina Miejska Ruda

Śląska

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku

Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda

Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald

37 śląskie Gmina Miejska Dąbrowa Górnicza Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg
38 śląskie Gmina Miejska ZABRZE Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

39 śląskie Gmina Miejska ZABRZE Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia

aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice

40 śląskie Gmina Miejska Mikołów Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej

nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych

41 świętokrzyskie UM Woj.

Świętokrzyskiego

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna
42 warmińsko-mazurskie UM Woj. WarmińskoMazurskiego Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz
43 wielkopolskie UM Woj.

Wielkopolskiego

Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin
44 wielkopolskie UM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń
45 wielkopolskie UM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo
46 wielkopolskie UM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły
47 wielkopolskie UM Woj.

Wielkopolskiego

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390 / 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec