Do 2025 r. przewoźnicy pasażerscy planują zakup nawet 148 ezetów

Do 2025 r. przewoźnicy pasażerscy planują zakup nawet 148 ezetów

Kolejowi przewoźnicy pasażerscy zapowiadają inwestycje w tabor kolejowy w najbliższych latach. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE, co oznacza, że przewoźnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych środków na zakup nowego oraz modernizację posiadanego taboru. Urząd Transportu Kolejowego na podstawie sprawozdań rocznych przeanalizował wskazane przez przewoźników pasażerskich potrzeby oraz perspektywy inwestycyjne w zakresie zakupu oraz modernizacji pojazdów kolejowych. Zestawienie nie obejmuje inwestycji planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dane obejmują wyłącznie plany przewoźników.

Perspektywa 2022-2025

Wśród pojazdów trakcyjnych, największe zainteresowanie przewoźników skierowane jest na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (jednopokładowych oraz piętrowych) – łącznie 148 pojazdów. Przewoźnicy rozważają również zakup 9 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wyposażonych w silnik spalinowy oraz elektryczny. Przewoźnicy planują ponadto zakup 2 spalinowych zespołów trakcyjnych oraz 60 lokomotyw elektrycznych.

Do 2025 roku przewoźnicy pasażerscy planują modernizację 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 30 lokomotyw elektrycznych oraz 13 lokomotyw spalinowych.

Przewoźnicy pasażerscy planują zakup 290 nowych oraz 5 używanych wagonów z miejscami do siedzenia. Aż 266 wszystkich nowych wagonów mają stanowić wagony piętrowe, co potwierdziła spółka PKP Intercity w przetargu ogłoszonym 13 lipca 2021 r.

Spółka PKP Intercity prowadzi ponadto analizy dotyczące zakupu wagonów z przeznaczeniem do ruchu krajowego oraz międzynarodowego. Analiza dotyczy zakupu wagonów z miejscami do siedzenia, wagonów gastronomicznych oraz wagonów z miejscami do leżenia. Ponadto planowana jest modernizacja 463 wagonów z miejscami do siedzenia.

Perspektywa 2026-2030

W zakresie taboru trakcyjnego, przewoźnicy pasażerscy w drugiej połowie dekady rozważają zakup 79 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z czego 41 szt. jednopokładowych, 15 szt. piętrowych z przeznaczeniem do ruchu wojewódzkiego oraz 23 jednostki przystosowane do osiągania prędkości do 250 km/h. Przewoźnicy realizujący przewozy w województwach rozważają zakup nowoczesnych wodorowych zespołów trakcyjnych, które mają być przyjazne środowisku dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł napędu.

Wśród nowych pojazdów, przewoźnicy rozważają zakup aż 30 dwunapędowych zespołów trakcyjnych, przystosowanych do obsługi połączeń wojewódzkich. Planują ponadto modernizację sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Koleje Mazowieckie planują zakup 30 nowych wagonów piętrowych z miejscami do siedzenia. PKP Intercity wskazuje na konieczność przeprowadzenia analiz w zakresie modernizacji wagonów sypialnych, z ich przystosowaniem do ruchu międzynarodowego, a także zakupu nowoczesnych wagonów z miejscami do siedzenia, wagonów gastronomicznych oraz wagonów z miejscami do leżenia.