Debata z udziałem Prezesa UTK na Forum Ekonomicznym

Debata z udziałem Prezesa UTK na Forum Ekonomicznym

– Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ale uważam, że obciążeni administracyjne powinny być na kolei zmniejszane – mówił w trakcie debaty na Forum Ekonomicznym dr inż. Ignacy Góra. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego brał udział w dyskusji „Transport kolejowy – krwiobieg polskiej gospodarki”. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. W wydarzeniu bierze udział ponad 2500 gości z Europy, Azji i USA.

W debacie Transport kolejowy – krwiobieg polskiej gospodarki, która odbyła się podczas pierwszego dnia Forum wzięli udział: dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu, PKP Cargo S.A oraz prof. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Uczestnicy panelu dyskutowali na temat rozwoju transportu towarów koleją. Wskazano na możliwości zwiększenia przewozów w transporcie intermodalnym. Jednak by kolej w pełni wykorzystała szansę, należy rozwijać sieć terminali intermodalnych oraz dostosowywać infrastrukturę liniową. Ignacy Góra, Prezes UTK wskazał na konieczność poprawy jakości usług, np. punktualności. Z analiz UTK wynika, że wiele problemów w tym względzie można wyeliminować poprzez odpowiednie planowanie procesu przewozowego oraz przemyślane inwestycje infrastrukturalne. Większa liczba obiektów infrastruktury usługowej czy rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój transportu intermodalnego na kolei. Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury zwrócił uwagę na dotacje państwowe wspierające intermodal, który od 2004 do 2018 r. wzrósł ośmiokrotnie. Czesław Warsewicz, Prezes PKP Cargo, mówił o planach przewoźnika dotyczących budowy terminali, potrzebie oferty door to door oraz strategii opartej na trzech „w” – właściwym miejscu, właściwym czasie i właściwej cenie.

Debata dotyczyła również bezpieczeństwa i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw kolejowych. Ignacy Góra podkreślał, że bezpieczeństwo nie musi iść w parze ze zwiększaniem formalności dla spółek kolejowych. Wskazał pozytywne zmiany, które zaszły w ostatnich latach, jak choćby bak konieczności zatwierdzania instrukcji wewnętrznych przewoźników i zarządców przez Prezesa UTK, zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU) dla pojazdów, które miały wyznaczony podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, czy złagodzenie wymogów dla kolei historycznych (ułatwienia w dopuszczeniach pojazdów i możliwość przekazywania towarów staroużytecznych kolejom wąskotorowym). UTK postuluje również kolejne zmiany takie jak brak konieczności uzyskiwania świadectwa dla poszczególnych wyrobów stosowanych w inwestycjach certyfikowanych na zgodność z TSI, czy zdefiniowanie „pojazdu kolejowego”, w taki sposób aby z tego pojęcia wyłączyć drezyny napędzane siłą mięśni ludzkich. Dla ułatwienia działania bocznic istotne mogą okazać się propozycje powodujące uproszczenie procedur pozyskiwania wymaganych świadectw bezpieczeństwa, rezygnacja z wymogu zatwierdzania DSU bocznicy przez Prezesa UTK czy obniżenie wymagań zdrowotnych dla pracowników obsługujących bocznice.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Podczas tegorocznego Forum zaplanowano prawie 200 tematów paneli dyskusyjnych oraz seminariów. Tematem wiodącym jest gospodarka oraz skutki epidemii COVID-19, który odbił się na wszystkich jej sektorach. Nie zabrakło także tematów kolejowych – bo kolej to jedna z najważniejszych sił napędowych gospodarki.