DB Cargo Polska z najkorzystniejszą ofertą na transport do 500 tys. ton węgla dla Enea Wytwarzanie

DB Cargo Polska z najkorzystniejszą ofertą na transport do 500 tys. ton węgla dla Enea Wytwarzanie

Spółka Enea Wytwarzanie poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na transport do 500 tys. ton węgla energetycznego w okresie 18 miesięcy w ramach umów ramowych.

Choć początkowo na sfinansowanie przeznaczono kwotę 39 944 250 zł brutto, to spółka po analizie złożonych oferty wybrano ofertę w wysokości 45 510 000 zł brutto złożoną przez spółkę DB Cargo Polska.

Pozostałe oferty złożyli (wg oceny ofert) PKP Cargo, CD Cargo Poland oraz Freightliner PL.

Węgiel będzie transportowany z następujących miejsc załadunku towaru: Gdańsk Port Północny, Gdynia Port – ZMPG, Świnoujście – OT PORT oraz Szczecin Port Centralny.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać skład ładownych wagonów węglarek w pociągu o długości całkowitej nieprzekraczającej 610 m z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

Długość całkowita pojedynczego wagonu może wynosić od 14,04 mb do 15,80 mb, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton.