DB Cargo Polska utrzymuje wysoki poziom satysfakcji klienta

DB Cargo Polska utrzymuje wysoki poziom satysfakcji klienta

Od 10 lat DB Cargo Polska bada poziom satysfakcji klientów, dokonuje oceny jakości świadczonych usług oraz identyfikuje potrzeby i oczekiwania. Niezależny instytut badania opinii IPSOS GmbH przeprowadza badanie na sześciu rynkach, na których działa grupa DB Cargo, w tym w Polsce.

Istotnym elementem badania jest ocena zadowolenia klientaz  każdego etapu łańcucha transportowego: począwszy od konsultacji i doradztwa, poprzez proces kontraktowania i bieżącą informację o realizacji usługi, na fakturowaniu skończywszy. Ocena dokonywana jest na pięciostopniowej skali, gdzie jeden oznacza „całkowicie niezadowolony”, pięć „zdecydowanie zadowolony”.

Wyniki badania, przeprowadzonego w kwietniu bieżącego roku, potwierdzają wysoką dbałość DB Cargo Polska o klienta. Ogólny poziom zadowolenia oceniono na 4,4 pkt. Spośród dwunastu badanych obszarów, klienci wysoko ocenili deklarację dalszej współpracy – 4,6 pkt, rekomendację usług – 4,6 pkt oraz wizerunek – 4,5 pkt. Wysoka ocena przypadła również za realizację usług transportowych, przepływ informacji, doradztwo oraz zapewnienie wagonów i miejsca załadunku – po 4,5 pkt.

– Tak dobre wyniki są dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia, mająca na celu dbałość o klienta, przejawiająca się w dostarczaniu usług wysokiej jakości, przynosi wymiernie korzyści. Pielęgnowanie relacji z klientami ma swoje odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach. Te bardzo dobre wyniki potwierdzają również wysokie standardy naszej pracy i wysiłki by sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nami klient – mówi Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska – Dziękuję zaangażowanym w proces obsługi klienta pracownikom, a naszym klientom za wszystkie wyrażone opinie oraz przekazane sugestie. Każda z nich ma dla nas istotne znaczenie w dalszym rozwoju oraz kreowaniu nowych produktów, a także pomaga nam w osiąganiu coraz lepszych wyników w obszarze jakości obsługi klienta” – dodaje.

Tegoroczna frekwencja przekroczyła 68%.