DB Cargo Polska rozwija flotę

DB Cargo Polska rozwija flotę

Do końca roku park taborowy DB Cargo Polska wzmocniony zostanie o cztery wielosystemowe lokomotywy Vectron. Dodatkowo spółka otrzyma ponad 90 wagonów do przewozu kontenerów.

Na początku marca DB Cargo Polska podpisał umowę z Siemens Mobility na zakup czterech lokomotyw wielosystemowych Vectron MS. Będą to kolejne pojazdy Vectron w barwach DB Cargo Polska. Dostawa wszystkich nowych lokomotywy planowana jest jeszcze w tym roku.

Także do końca 2021 r, dostarczone zostaną wagony platformy, 70 sztuk 80’ i 21 sztuk 90’ wyprodukowane przez firmę Tatravagónka a.s.,  Wagony posiadać będą dopuszczenie do eksploatacji na rynku krajowym i europejskim.

– Inwestycje potwierdzają, że DB Cargo Polska jest wiarygodnym i stabilnym graczem na rynku. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej panującą pandemią, konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, dostarczając dobrej jakości usługi logistyczne, których oczekują nasi klienci –mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska.

– W tym roku naszą uwagę chcemy skupić na rozwoju usług w obszarze transportu intermodalnego. Dzięki zakupionemu taborowi będziemy mogli zaoferować naszym klientom nowe rozwiązania logistyczne w tym zakresie – mówi Paweł Pucek, członek zarządu ds. sprzedaży. – Chcemy uczestniczyć w obsłudze strumieni przewozowych na osi Północ-Południe, z polskich portów nad Bałtykiem do południowej granicy i dalej do portów leżących nad Adriatykiem – dodaje Pucek.

Zakup lokomotyw i wagonów realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), w ramach projektu „Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami”. Celem projektu jest stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych oraz poprawa jakości świadczonych usług w tym zakresie.