Czy pasażerom grozi chaos komunikacyjny na Warmii i Mazurach?

Czy pasażerom grozi chaos komunikacyjny na Warmii i Mazurach?

Związki zawodowe działające w Polregio wspólnie skierowały do zarządu spółki pismo ws. sytuacji w Warmińsko-mazurskim Zakładzie przewoźnika.

Jak czytamy w piśmie skierowanym do zarządu Polregio, związki zawodowe informują, że Dyrektor Warmińsko-mazurskiego Zakładu Spółki w Olsztynie zamierza wypowiedzieć pracownikom Zakładu warunki płacy w zakresie przywrócenia ich wysokości do poziomu sprzed podwyżek otrzymanych 01.01.2023 r. i 01.09.2023 r.

Związki Zawodowe będące stroną porozumienia z początku października 2023 r. w ramach sporu zbiorowego podkreślają, że wypowiedzenie warunków płacy stanowić będzie zerwanie porozumienia zawartego w ramach sporu zbiorowego co skutkować będzie podjęciem strajku przez pracowników Zakładu Warmińsko-Mazurskiego.

Zakład trwale utraci możliwość realizacji przewozów z uwagi na odejścia kluczowych pracowników do innych przewoźników – dodają związkowcy.

Jak zaznaczają, w przypadku przedłużającego się konfliktu podejdę zostaną działania  protestacyjne w pozostałych Zakładach Polregio.

Żądamy zaprzestania działań pracodawcy zmierzających do otwartego konfliktu z załogą, który spowoduje chaos komunikacyjny w województwie Warmińsko-Mazurskim, a być może również na obszarze innych regionów kraju – podkreślają.

Z uwagi na to, że ewentualny strajk spowoduje problemy komunikacyjne dla osób korzystających z usług Polregio pismo skierowane do zarządy Polregio zostało udostępnione do wiadomości Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.