Czy lokomotywy Gama powrócą na lubuskie szlaki z pociągami PKP Intercity?

Czy lokomotywy Gama powrócą na lubuskie szlaki z pociągami PKP Intercity?

Poseł Krystyna Sibińska skierowała interpelację w sprawie taboru PKP Intercity do obsługi subregionu gorzowskiego. Poseł zapytała Ministra Infrastruktury czy lokomotywy 111Db Gama, zakupione m.in. do obsługi pociągów na trasie Piła-Krzyż-Gorzów-Kostrzyn powrócą na lubuskie szlaki.

Poseł Sibińska przypomina w swojej interpelacji, że w roku 2015 spółka PKP Intercity zakupiła w bydgoskiej Pesie 10 lokomotyw spalinowych 111Db Gama, oznaczonych jako seria SU160. Projekt dofinansowano środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ).

– Zgodnie z projektem tabor przeznaczono do obsługi połączeń w relacjach: Ełk-Korsze, Ełk-Olecko-Suwałki, Rzeszów-Zamość, Rzeszów-Zagórz, Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn, Piła-Krzyż – zaznacza Sibińska.

Jak dodaje pani poseł po kilkunastu miesiącach eksploatacji, lokomotywy SU160 obsługujące trasę Piła-Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn, z niezrozumiałych względów zostały relokowane na tzw. ścianę wschodnią. W ich miejsce na linię 203 skierowano lekkie lokomotywy SU42, osiągające prędkość do 90 km/h, które dodatkowo okazują się awaryjne.

– Biorąc pod uwagę brak lokalnej rezerwy pojazdów trakcyjnych, skutkuje to odwoływaniem nielicznych pociągów docierających do Gorzowa Wielkopolskiego – dodaje poseł Krystyna Sibińska.

W odpowiedzi na interpelację Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował że decyzja o uruchomieniu lokomotyw spalinowych SU160 na danej trasie obwarowana jest szeregiem uwarunkowań, w tym przede wszystkim dostępnością spalinowych pojazdów trakcyjnych a okres eksploatacji lokomotyw SU160 zgodnie z zasadami, na podstawie których zostało przyznane dofinansowanie ze środków UE, uległ zakończeniu.

– Mając na uwadze, że okres obowiązywania przypisania lokomotyw SU160 do tras projektowych wygasł, PKP Intercity zadecydowało o skierowaniu lokomotyw do obsługi połączeń w sposób optymalny względem aktualnych potrzeb oraz uwarunkowań. Uległy one istotnym zmianom w stosunku do roku 2013, w którym był składany projekt zakupu pojazdów – dodał Bittel.

Minister Bittel zaznaczył, że lokomotywy SU160 zostały zaprojektowane do prowadzenia ciężkich pociągów złożonych z wielu wagonów, co jest aktualnie realizowane na długodystansowych trasach w północno-wschodniej Polsce pomiędzy Białymstokiem i Olsztynem oraz Suwałkami.

– Pociągi takie jak TLK Biebrza czy IC Rybak są obsługiwane składami ponad dwukrotnie dłuższymi niż te prowadzone w subregionie gorzowskim. Z tego powodu, zdaniem organizatora połączeń oraz PKP Intercity do obsługi subregionu gorzowskiego wystarczające jest wykorzystanie lżejszych i bardziej ekonomicznych lokomotyw SU4210 – informuje minister odpowiedzialny za kolej.

Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że aktualnie możliwe do osiągnięcia prędkości maksymalne na liniach 203 oraz 367, które Pani Poseł wskazała w interpelacji wynoszą 80-100 km/h dla pociągów osobowych, nie wskazują na korzyści jakie miałoby przynieść użytkowanie w subregionie gorzowskim lokomotyw SU160.

– Zgodnie z informacjami z PKP Intercity, stwierdzenie o wyższej awaryjności lokomotyw SU4210 względem lokomotyw SU160 nie znajduje odzwierciedlenia w danych posiadanych przez spółkę – zaznaczył Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury ds. kolei.