Czy bilety weekendowe PKP IC zostaną zlikwidowane?

Czy bilety weekendowe PKP IC zostaną zlikwidowane?

Posłanka Paulina Matysiak skierowała interpelację do ministra infrastruktury w sprawie planów likwidacji biletu weekendowego, taniomiastowego i innych ofert promocyjnych w PKP Intercity. Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Bittela wynika, że przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w ofertach handlowych od wdrożenia nowego rocznego rozkładu jazdy 2021/22.

– Od kilku dni otrzymuję pytania od podróżnych w sprawie likwidacji części biletów promocyjnych w ofercie PKP Intercity. Według anonimowych informatorów ma chodzić m.in. o bilet weekendowy, taniomiastowy oraz bilet nabyty według taryfy wcześniej-taniej. Bilety te można nabyć w pociągach dotowanych, tj. kategorii IC i TLK – napisała w interpelacji posłanka Paulina Matysiak.

Paulina Matysiak zapytała więc czy od przyszłego rozkładu jazdy bilety weekendowe, a także taniomiastowe oraz bilety nabyte w taryfie wcześniej-taniej zostaną zlikwidowane a także czy przewoźnik planuje wprowadzić nowe oferty handlowe w kanałach sprzedażowych.

Jak poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury, PKP Intercity analizuje na bieżąco wyniki sprzedażowe oraz zachowania pasażerów.

– Przy analizie spółka bierze pod uwagę segmenty pasażerów, relacje, sezonowość, czasy przejazdu, komfort podróży, otoczenie konkurencyjne, prowadzone prace remontowe oraz modernizacyjne, elastyczności cenowe pasażerów, podaż miejsc i frekwencje w poszczególnych pociągach – wymienia minister.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury dodał, że rolą PKP Intercity jest zaproponowanie odpowiedniego produktu, odpowiedniemu pasażerowi w odpowiednim czasie za odpowiednią cenę, mając na uwadze cenową dostępność usługi przejazdu dla jak największej liczby pasażerów, przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu oraz przeciwdziałanie zjawisku nierównomiernego napełnienia poszczególnych pociągów.

Bittel tłumaczy, że obecnie PKP Intercity nie planuje wprowadzenia zmian w ofertach handlowych na moment wdrożenia nowego rocznego rozkładu jazdy czyli od 12.12.2021 (z możliwym uzupełnieniem zakresu oferty o nowe stacje zatrzymań).

– O wszelkich ewentualnych zmianach w taryfach i ofertach, jeśli do takich będzie dochodzić, opinia publiczna będzie informowana z odpowiednim wyprzedzeniem – zaznacza.

Wiceminister infrastruktury nie odniósł się do pytania o zainteresowanie biletem weekendowym i biletem weekendowym max w ostatnich latach. Poinformował jedynie, że dane sprzedażowe są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą zostać podane do informacji publicznej.