Cztery oferty na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód

Cztery oferty na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód

PKP S.A. otworzyły oferty w trzecim przetargu na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód. Zgłosiło się czterech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierza przeznaczyć 3 316 860,85 zł brutto. 

Oferty złożyli:

  • A-Projekt sp. z o.o. –  6 992 550,00 zł brutto
  • Kor-Pol Invest sp. z o.o.- 6 949 500,00 zł brutto
  • Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik – 3 774 000,00 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane, AGAD sp. z o.o. –  4 311 924,19 zł brutto

Dzięki przebudowie dworzec ma stać się bardziej nowoczesny i dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Budynek zmieni swoje oblicze, choć zachowa swoją pierwotną bryłę. Renowację przejdzie elewacja budynku, która zyska nową kolorystykę. Przebudowane będzie wejście do dworca, które umieszczono w obrębie wysuniętej w kierunku peronu części budynku, zyskując tym samym zadaszoną powierzchnię przed poczekalnią. Na elewacji planuje się umieszczenie nowoczesnego zegara.

W budynku całkowicie na nowo, bardziej nowocześnie, zostanie zaaranżowana poczekalnia dla podróżnych. Jasności wnętrzu dodadzą wysokie okna oraz przeszklenie w obrębie wejścia głównego, a także utrzymana w odcieniach bieli kolorystyka ścian, kontrastująca z szarym kolorem posadzki.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Zaprojektowano pasujące do dworca oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze. Zostanie również ułożona nowa nawierzchnia. Przy budynku zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie, które zostało ogłoszone w lipcu 2021 r. zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wówcza PKP S.A. na sfinansowanie zamówienia zamierzały przeznaczyć 2 528 236,14 zł brutto.

Drugi przetarg został ogłoszony we wrześniu 2021 r. W tym przypadku PKP S.A. unieważniły postępowanie ponieważ było ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.