Czeski rząd zatwierdził procedurę dla pociągów z surowcami energetycznymi

Czeski rząd zatwierdził procedurę dla pociągów z surowcami energetycznymi

Rząd Republiki Czeskiej zatwierdził procedurę zapewnienia pierwszeństwa przejazdu pociągów towarowych z surowcami energetycznymi na torach. Już teraz można go wykorzystać w szczególnych wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach opóźnień dostaw dla energetyki. Ma pomóc w funkcjonowaniu firm energetycznych, zapobiegając ewentualnemu niedoborowi danego towaru i zagrażając ich ciągłości.

– Wprowadzamy tę opcję w związku z koniecznością zabezpieczenia surowców energetycznych, na przykład do dostaw ciepła dla mieszkańców i firm lub do produkcji energii elektrycznej – mówi minister przemysłu i handlu Josef Síkela. – Są to zupełnie wyjątkowe i uzasadnione przypadki. Środek ten nie będzie automatycznie stosowany do transportu – dodał.

O potrzebie szybszego transportu określonych surowców decyduje Ministerstwo Przemysłu i Handlu, które zwraca się do Ministerstwa Transportu o zapewnienie pierwszeństwa pociągom na wybranych trasach. Zostaną one przyznane przez Zarząd Kolejowy na pisemny wniosek Ministra Transportu, a Zarząd Kolejowy udzieli informacji wszystkim przewoźnikom. W praktyce chodzi o zapewnienie przyspieszenia dostaw surowców energetycznych do określonej lokalizacji (np. elektrowni, składów paliw itp.) i może wpływać na opóźnienia konkretnych pociągów pasażerskich, które dadzą pierwszeństwo towarom.

 – Będzie dotyczył wybranych pociągów towarowych na wybranych trasach przez pewien niezbędny okres. Pasażerowie nie muszą się martwić, że od teraz każdy pociąg towarowy będzie miał pierwszeństwo przed pociągami osobowymi. Konieczność, konieczność i opóźnienie dostawy na standardowych warunkach należy w każdym przypadku udowodnić – wyjaśnia zasadę działania ministra transportu Marcina Kupki.

Elektrownie, rafinerie czy ciepłownie

Pierwszeństwo będą miały pociągi bezpośrednio w trakcie przejazdu, np. przy przejeżdżaniu przez miejsca restrykcyjne lub w przypadku opóźnień innych pociągów – czyli podczas tzw. kontroli operacyjnej. Środek ten nie dotyczy przydziału przepustowości przy sporządzaniu rozkładu jazdy. Obowiązują tutaj standardowe zasady.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu może zastosować procedurę w przypadku elektrowni, rafinerii, ciepłowni i innych operatorów infrastruktury ważnej dla gospodarki narodowej i zapewniającej podstawowe potrzeby ludności Republiki Czeskiej w zakresie energii. Są to firmy wykorzystujące węgiel brunatny, węgiel kamienny (energia), olej opałowy LTO (paliwo startowe do elektrowni węglowych oraz paliwo do ciepłowni i paliwo do produkcji ciepła), olej opałowy (paliwo do ciepłowni i ciepłownictwa), wapień energetyczny w postaci kawałków i ziemia (dla elektrowni/ciepłowni), zrębki energetyczne (do produkcji ciepła), paliwa (benzyna silnikowa, olej napędowy, nafta do silników odrzutowych), LPG i paliwa alternatywne stosowane jako dodatki lub substytuty paliw konwencjonalnych.