Czechowice-Dziedzice: podróżni korzystają z nowego peronu

Czechowice-Dziedzice: podróżni korzystają z nowego peronu

Od 1 maja podróżni mają do dyspozycji drugi nowy peron na stacji Czechowice-Dziedzice. Dojście zapewnia bezpieczne przejście pod torami z windami. Działania realizowane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach inwestycji na węźle czechowickim, która za 1,4 mld zł poprawia warunki podróży i przewozu towarów. Dofinansowanie zapewnione jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Dla podróżnych perony stacji Czechowice-Dziedzice są bardziej dostępne i komfortowe. Pasażerowie jadący w stronę Katowic, w Beskidy i do granicy z Czechami korzystają z kolejnego nowego peronu. Jest nowa wiata, a zabytkowa została odnowiona i znajduje się w południowej części peronu. Są ławki, informacja pasażerska, czytelne oznakowanie i jasne oświetlenie. Przejście podziemne zapewnia bezpieczne dojście na perony i na drugą stronę miasta. Windy ułatwiają dostęp osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. 

Dodatkowo, została poprawiona estetyka przejścia pod torami. Murale pokryły wszystkie ściany w obiekcie i nawiązują do historii kolei, miasta oraz regionu. Obok ciekawostek kolejowych i historycznych, pojawiły się rysunki z dziedziny mody, a także lokalnej flory i fauny. Wielkoformatowe malowidła ścienne korzystnie zmieniły wizerunek drogi pod torami oraz umilają oczekiwanie na pociąg. Działania zrealizowali artyści wybrani przez wykonawcę.

PKP Polskie Linie Kolejowe wyposażyły też stację Czechowice-Dziedzice w lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni dbają o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Efektem inwestycji na linii Goczałkowice Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg będą sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże na trasie z Katowic do Zebrzydowic i w Beskidy. Podróżni korzystają z dwóch nowych peronów w Zabrzegu, a także z bezpiecznego przejścia pod torami i na drugą stronę miasta. Pociągi jeżdżą też po nowym torze i moście nad Wisłą między Goczałkowicami a Czechowicami. Nowa przeprawa kolejowa zapewnia bezpieczne podróże i przewóz towarów. Prowadzone są bezpośrednie połączenia między Goczałkowicami a Zabrzegiem po odnowionej łącznicy. Takie rozwiązanie nie wymaga wjazdu do stacji Czechowice pociągów z Katowic do Cieszyna, Skoczowa czy Zabrzegu. 

Przywrócenie ruchu kolejowego między Goczałkowicami a Czechowicami – bez konieczności objazdu – zaplanowane jest w połowie maja. Wybudowane zostały dwa jednokrawędziowe perony na przystanku Goczałkowice-Zdrój, które w czerwcu zostaną udostępnione podróżnym. 

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi przepustowość kolejowych szlaków oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach. Linie kolejowe będą dostosowane do wymogów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt zapewnia wzrost konkurencyjności ekologicznej kolei względem innych środków transportu. Składy pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Projekt przewiduje wymianę 47 km torów i 56 km sieci. Wymiana 119 rozjazdów zapewni płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki. Na zwiększenie bezpieczeństwa przewozów wpłynie przebudowa 12 obiektów inżynieryjnych – mostów i wiaduktów oraz 3 przejazdów kolejowo-drogowych.  

Projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice–Dziedzice – Zabrzeg” o wartości 1,4 mld zł dofinansowany jest przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Roboty planowane są do października 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”.