Cz. Warsewicz: musimy zwiększyć przewozy innych ładunków, głównie intermodalnych

Cz. Warsewicz: musimy zwiększyć przewozy innych ładunków, głównie intermodalnych

Grupa PKP Cargo w październiku 2020 roku przewiozła na krajowym rynku łącznie 8,0 mln ton towarów (-10,2 proc. r/r), a praca przewozowa Grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2 proc. r/r). Co istotne tendencja spadkowa rok do roku nie objęła segmentu strategicznego w strategii Grupy. Mowa o przewozach intermodalnych, które nie tylko w październiku wzrosły r/r aż o 10,6 proc., ale także stanowią już prawie 20 proc. udziału w pracy przewozowej Grupy PKP.

– Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy masowi, odczuwa i jeszcze długo będzie odczuwać skutki spadku zapotrzebowania na węgiel. Mix energetyczny w naszym kraju zmierza ku dalszemu ograniczaniu produkcji energii z węgla kamiennego, a zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. Ten proces przebiega nawet znacznie szybciej niż wynikało to z prognoz rynkowych jeszcze kilka lat temu. Dlatego tym intensywniej musimy zabiegać o zwiększanie przewozów innych ładunków, głównie intermodalnych. Cieszy to, że na tym polu mamy coraz większe sukcesy, gdyż nasza oferta jest coraz lepsza dla klientów – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy PKP Cargo zwiększyły się miesiąc do miesiąca o 5,6 proc. Dużą dynamikę wzrostu względem poprzedniego miesiąca można także zauważyć w pracy przewozowej Grupy (+5,9 proc. m/m). W październiku Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone m/m przewozy m.in.: węgla kamiennego (+6,7 proc.), rudy i pirytów (+37,5 proc.), innych artykułów chemicznych (+19,9 proc.), drewna i wyrobów (+27,5 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+1,8 proc.) oraz nawozów sztucznych (+13,4 proc.).

Grupa PKP Cargo w sumie w ciągu dziesięciu miesięcy 2020 roku przewiozła na krajowym rynku 69,2 mln ton towarów (-17,2 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 17,5 mld tkm (-16,7 proc. r/r).