CZ LOKO zmodernizuje lokomotywy serii 742 Kolei Czeskich

CZ LOKO zmodernizuje lokomotywy serii 742 Kolei Czeskich

Wszystkie 14 lokomotyw serii 742, które posiadają Koleje Czeskie, przejdzie kompletną modernizację w firmie CZ LOKO. Pierwszy zmodernizowany pojazd trafi do przewoźnika do końca lutego 2023 r.

– Kompleksowa modernizacja lokomotyw serii 742 do EffiShunter 1000M wpisuje się w naszą strategię 2030, podczas której chcemy odnowić znaczną część naszej floty. Razem z serią 750.7 pojazdy te będą przeznaczone do samodzielnej obsługi trakcyjnej na korytarzach wyposażonych w europejski system bezpieczeństwa ETCS, pod wyłącznym nadzorem wybranej sieci kolejowej od 1 stycznia 2025 r. – wyjaśnia Michał Kraus, Członek Zarząd i Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Służby.

CZ LOKO używa nazwy handlowej EffiShunter 1000M przy projekcie modernizacji lokomotyw serii 742 do serii 742.71X, ponieważ produkuje nowe pojazdy z dawnych czteroosiowych lokomotyw ČKD z lat 1977-1986.

– Kompleksowa modernizacja opiera się na gamie „EffiShunter”, a biorąc pod uwagę koszty rozwoju i czas dostawy komponentów, ten typ jest wysoce ujednolicony, chociaż będzie wiele innych zmian w pojeździe do użytku w transporcie pasażerskim. Celem unifikacji jest nie tylko możliwość zaoferowania rozsądnego stosunku ceny do wydajności przy obecnym ekstremalnym wzroście cen komponentów, ale także konieczność dotrzymania wymagających terminów dostaw i oczekiwanych poziomów jakości. Wysoko cenimy gotowość i wysiłek firmy ČD, a.s. w sprawie optymalizacji floty niezależnych pojazdów trakcyjnych – mówi inż. Josef Gulyás, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny CZ LOKO.

W trakcie kompleksowej modernizacji powstanie praktycznie nowy pojazd, oprócz standardowych podzespołów, pojazd wyposażony będzie w system bezpieczeństwa ETCS, monitoring i diagnostykę online oraz nową generację urządzeń trakcyjnych i pomocniczych. Jedynie podwozie i rama główna pozostają oryginalne, ale te części również przechodzą kapitalne naprawy i liczne modyfikacje. Moc silnika spalinowego 1000 kW pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 100 km/h.

– Ambicją naszego programu modernizacyjnego jest poprawa warunków pracy maszynistów i zwiększenie bezpieczeństwa przewoźników i kolei, zwiększenie niezawodności lokomotyw, wydłużenie żywotności pojazdów, bardziej wszechstronne zastosowanie i wdrożenie na liniach wyposażonych w ETCS. Zarządzanie kosztami utrzymania ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania firmą, a w ramach naszej odpowiedzialności społecznej istotne jest zmniejszenie energochłonności i emisji spalin – powiedział Michal Kraus z České dráhy.

Koleje Czeskie wykorzystają EffiShuntery 1000M do zabezpieczenia przeciągania pociągów podczas przerw w napięciu, podczas przejazdów technologicznych i operacyjnych na liniach ETCS, na czele pociągów ratunkowych oraz dla innych potrzeb biznesowych.

CZ LOKO odniosło już sukces w modernizacji lokomotywy tej serii przewoźnika towarowego ČD Cargo.

– Kompleksowa modernizacja i produkcja nowych pojazdów uniwersalnych to nasz główny program produkcyjny z własnym know-how. Obecnie rozszerzamy ten program o pojazdy hybrydowe i bliźniacze, mając na celu jak najbardziej wydajną i przyjazną dla środowiska eksploatację. Chcielibyśmy również podziękować firmie České dráhy za twarde, ale pragmatyczne przeprowadzenie procedury przetargowej, cieszymy się, że nam się udało i wierzymy, że zmodernizowane pojazdy w eksploatacji spełnią oczekiwania narodowego przewoźnika – podsumował Josef Gulyás.