Ćwiczenia Straży Ochrony Kolei ze Służbą Ochrony Państwa [GALERIA]

Ćwiczenia Straży Ochrony Kolei ze Służbą Ochrony Państwa [GALERIA]

Zakończyła się kolejna edycja wspólnych ćwiczeń taktyczno-zgrywających dla Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei i Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego Służby Ochrony Państwa, które odbyły się na terenie bocznicy kolejowej w Warszawie. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup,  wypracowanie wspólnych procedur, form i metod współdziałania w realnych warunkach podczas zabezpieczenia wizyt osób objętych ochroną oraz w strefie działań objętych konfliktem zbrojnym.

W dniach 17, 24, 30 sierpnia 2023 roku na terenie grupy stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska odbyły się ćwiczenia taktyczno-zgrywające zorganizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska i Bytomia wraz z koordynatorem GOI SOK oraz funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego Służby Ochrony Państwa.

Ćwiczenia z taktyki i technik interwencji prowadzone były przez instruktorów Grup Operacyjno-Interwencyjnych, w tym koordynatora GOI z Wydziału Komendy Głównej SOK ds. bezpieczeństwa i obronności. Scenariusz szkolenia przewidywał przede wszystkim założenia taktyczne polegające na podejmowaniu interwencji wobec osób w przedziałach i korytarzach wagonów osobowych. Ćwiczenia były realizowane w różnych wagonach przedziałowych, bezprzedziałowych oraz typu WARS.

Zgrywano również wspólne metody ewakuacji osób ochranianych z pociągu podczas sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu. Ponadto funkcjonariusze SOK i SOP  wspólnie przeprowadzili siłowe wejście do wagonów z zewnątrz, wykorzystując do tego celu drabinki oraz zestawy wyważeniowe służące do zbijania szyb, tworząc w ten sposób wejście i wyjście ewakuacyjne ze składu pociągu w sytuacji wystąpienia zagrożenia. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 33 funkcjonariuszy.

Organizacja wspólnych ćwiczeń taktyczno-zgrywających z pewnością podniósł poziom sprawności i skuteczności działania funkcjonariuszy SOK i SOP w przeciwdziałaniu oraz eliminowaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na obszarze kolejowym Rzeczypospolitej Polskiej.