Ćwiczenia kontrterroryczne z udziałem funkcjonariuszy SOK

Ćwiczenia kontrterroryczne z udziałem funkcjonariuszy SOK

W ramach wspólnej wymiany doświadczeń Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zorganizował ćwiczenia kontrterrorystyczne „Active Shooter”. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei, operatorzy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, żołnierze jednostki wojskowej AGAT i 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich, oraz Ratownicy Medyczni.

Scenariusz przeprowadzonego przez instruktorów Policji szkolenia przygotowany był w oparciu o realne sytuacje z udziałem tzw. „active shooter” (aktywnego strzelca). Ważnym elementem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki czarnej, czerwonej i zielonej. Zakres ćwiczeń obejmował również rozwiązywanie sytuacji zakładniczych w pociągu oraz ewakuację osób w wyniku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Podczas ćwiczeń przeprowadzony został też szturm na budynek i ewakuacja rannych.

Udział we wspólnych ćwiczeniach kontrterrorystycznych podniósł poziom sprawności i skuteczności działania operatorów i funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych uczestniczących w eliminacji sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, a także pokazał jak skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia terrorystyczne. Trening stał się dla mundurowych także doskonałą okazją na sprawdzenie technik bezpiecznego przemieszczania się w wagonach i ubezpieczenia szturmu.

Ćwiczenia odbyły się w dniach 12-16 lutego 2024 r. w terenie zurbanizowanym Podkarpacia oraz na obszarze kolejowym w Małopolsce.