CTL Logistics wystawił na sprzedaż wagony i lokomotywy

CTL Logistics wystawił na sprzedaż wagony i lokomotywy

Spółka CTL Logistics ogłosiła dwa przetargi na sprzedaż trzech lokomotyw oraz 70 wagonów cystern. Oferty można składać do 22 października 2021 r.

Pierwszy przetarg dotyczy sprzedaży trzech lokomotyw SM48 wyprodukowanych w latach 1980-1986. Pojazdom skończyły się świadectwa.

Drugie postępowanie dotyczy sprzedaży 70 wagonów cystern typu 434R serii Zaces, w których był przewożony kwas siarkowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez oferentów.

Postępowanie prowadzone będzie wieloetapowo. Etap I to składanie ofert w terminie do 22 października 2021 r. do godziny 12.00. Wybrani oferenci zostaną zaproszeniu do II etapu postępowania, tj. do aukcji elektronicznej lub spotkania z oferentami.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert, CTL kierować się będzie jedynym kryterium – ceną netto.