CTL Logistics przeszkolił już 18 maszynistów do obsługi lokomotyw Traxx DC3 od Akiem

CTL Logistics przeszkolił już 18 maszynistów do obsługi lokomotyw Traxx DC3 od Akiem

CTL Logistics oraz Akiem podpisały na początku czerwca 2021 r. umowę ramową, dzięki której ośrodek szkoleniowy przewoźnika będzie, dla Klientów Akiem w Polsce przygotowywał maszynistów do obsługi lokomotyw Traxx DC trzeciej generacji. Dotychczas zrealizowano szkolenia dla 18 maszynistów czterech przewoźników kolejowych a w trakcie przygotowania są kolejne spółki i kolejni maszyniści.

Przeprowadzenie szkoleń było sporym wyzwanie logistycznym.

 – Szkolenia w części teoretycznej i praktycznej odbywały się w kilku miejscach w Polsce, w tym w Toruniu, Gdańsku i Sosnowcu. Jazdy szkoleniowe i w ramach sprawdzianu wiedzy i umiejętności, po infrastrukturze PKP PLK i odcinkach umożliwiających korzystanie z systemu ETCS – poinformowała Monika Mikon, Dyrektor Marketingu i Komunikacji CTL Logistics

Do szkolenia maszynistów w zakresie obsługi lokomotyw Traxx DC trzeciej generacji uprawnionych jest 4 instruktorów – egzaminatorów ośrodka CTL Logistics. 

Jak dodała przedstawicielka spółki obecnie na ten typ pojazdu nie prowadzone są szkolenia dla żadnego maszynisty CLT Logistics.

–  Kompetencje zawodowe naszych maszynistów stawiamy na pierwszym miejscu zatem na pewno będą gotowi jak tylko ten typ lokomotyw będzie w naszej flocie – zaznaczyła Monika Mikon.

Działający od 2018 r. Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics umożliwia przewoźnikowi kształtowanie i kontrolę całego procesu kształcenia maszynistów – począwszy od etapu uzyskiwania licencji, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach kursu na świadectwo, aż po przygotowanie na stanowisku pracy na typach pojazdów trakcyjnych właściwych dla spółki.

Ośrodek realizuje zarówno zadania szkoleniowe na potrzeby własne jak i innych operatorów rynku kolejowego.

– Właśnie rozpoczynamy cykl zajęć teoretycznych z drugą już w tym roku grupą osób, ubiegających się, o uzyskanie uprawnień rewidenta taboru kolejowego  – dodała Dyrektor Marketingu i Komunikacji CTL Logistics