CTL chce sprzedać cztery lokomotywy

CTL chce sprzedać cztery lokomotywy

Spółka CTL Logistics ogłosiła przetarg na sprzedaż czterech lokomotyw elektrycznych. Oferty można składać do 4 lutego 2022 r.

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż lokomotyw:

  • 182 005-9 wyprodukowanej w 1963 r.
  • 182 007-5 wyprodukowanej w 1963 r.
  • 182 101-6 wyprodukowanej w 1964 r.
  • ET21-70 wyprodukowanej w 1968 r.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert przewoźnik kierować się będzie jedynym kryterium – ceną oferty netto.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium. Postępowanie prowadzone będzie wieloetapowo. Etap I to składanie ofert na platformie zakupowej w terminie do 4 lutego 2022 do godziny 12.00. Zespół przetargowy oceni złożone oferty i zaprosi wybranych Oferentów do II etapu postępowania, tj. aukcji elektroniczna lub spotkania z oferentami.