CSI Invest wykonana P4 lokomotywy SU42-502

CSI Invest wykonana P4 lokomotywy SU42-502

Podlaski Zakład Polregio rozstrzygnął przetarg na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 lokomotywy spalinowej typu 101D o numerze SU42-502. Prace wykona CSI Invest.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 2 277 000 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 2 255 397,85 zł brutto złożyła spółka CSI Invest.

W ramach postępowania wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie DSU i Dokumentacji technicznej pojazdu trakcyjnego, obowiązujących w spółce dla lokomotywy spalinowej typu 101D serii SU42.

Dodatkowo w ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje doposażenia pojazdu w przenośne sygnały (świetlne) końca pociągu oraz montaż na czołach pojazdu miejsca do ich zamontowania, wykonania i zamontowania w pojeździe pojemnika do przechowywania płóz hamulcowych wraz z wyposażeniem w płozy hamulcowe a także wyposażenie lokomotywy w monitoring zewnętrzny z funkcją rejestracji rozmów w kabinie maszynisty.

Wykonawca wykona także prace dodatkowe opcjonalne i ile komisarz odbiorczy potwierdzi potrzebę wykonania danej czynności. Zestawienie obejmuje 48 różnych czynności. Po naprawie lokomotywa zyska nowe malowanie.

Termin wykonania zamówienia to 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania pojazdu.