CPK zainwestuje w infrastrukturę w Żyrardowie i Międzyborowie

CPK zainwestuje w infrastrukturę w Żyrardowie i Międzyborowie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny sfinansuje budowę wiaduktu drogowego w Żyrardowie oraz tunelu dla pieszych i rowerzystów w Międzyborowie w gminie Jaktorów. Te obiekty umożliwią bezpieczne pokonanie linii kolejowej Warszawa – Koluszki, czyli jednej z najbardziej obciążonych tras kolejowych w Polsce. Pierwotna lokalizacja wiaduktu została zmieniona w wyniku konsultacji z mieszkańcami i samorządami.

W ramach węzła kolejowego CPK planowane jest wybudowanie fragmentu nowej linii kolejowej nr 88 łączącego projektowaną linię nr 85 (Warszawa – Łódź) z istniejącą linią nr 1, która prowadzi przez Koluszki w kierunku Łodzi i Częstochowy. Tory łącznicy do linii kolejowej nr 88 i trasy Warszawa – Koluszki będą się schodzić na pograniczu Żyrardowa i Międzyborowa (w gminie Jaktorów).

W celu usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców spółka CPK planowała w Międzyborowie wybudować wiadukt drogowy łączący ul. Poniatowskiego i Kościuszki.

Po konsultacjach z mieszkańcami i samorządami CPK przesunął planowaną lokalizację wiaduktu o 450 metrów na zachód, do granicy Żyrardowa i Międzyborowa. Po stronie południowej wiadukt zostanie włączony bezpośrednio w ul. Jaktorowską, a po stronie północnej dojazd do niego będzie przebiegać przez ul. Okulickiego i tereny niezabudowane.

Spółka CPK, która jest odpowiedzialna w całości za projekt nowego lotniska i ok. 2 000 km nowych linii kolejowych, z uwagą wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców i w sygnały od samorządowców. Pierwotnie nasi eksperci planowali wiadukt nad linią kolejową nr 1 w Międzyborowie, jednak wychodząc naprzeciw potrzebom komunikacyjnym mieszkańców Żyrardowa, postanowiliśmy zaprojektować go przy wschodniej granicy tego miasta – powiedział Marcin Horała wiceminister funduszy i polityki regionalnej , pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jednocześnie spółka CPK utrzymała plany dotyczące budowy między ul. Wojska Polskiego i Partyzantów tunelu pod torami linii nr 1 dla przechodniów i cyklistów (w miejscu obecnego przejazdu w poziomie zero). Nowa infrastruktura umożliwi m.in. bezpieczny dostęp z obu stron miejscowości do peronów przystanku osobowego Międzyborów.

Wspólna inwestycja z miastem Żyrardów to właściwie zagospodarowane środki publiczne i połączenie w jeden dwóch inwestycyjnych projektów. Pierwszy z nich wynika z potrzeb komunikacyjnych miasta Żyrardów, a drugi z budowy węzła kolejowego CPK i likwidacji istniejącego przejazdu drogowego w Międzyborowie – dodaje Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Podpisane porozumienie między pełnomocnikiem rządu ds. CPK, spółką CPK i miastem Żyrardów określa warunki i ramy współpracy przy budowie wiaduktu oraz zakłada, że zostanie ona sfinansowana z Programu CPK. Urząd Miasta Żyrardowa przygotuje koncepcję dokładnej lokalizacji oraz założenia projektowe wiaduktu i powiązanego z nim układu drogowego, a także uzyska niezbędne decyzje: środowiskową i lokalizacyjną.

Linia kolejowa nr 1 to jeden z najbardziej obciążonych fragmentów polskiej sieci kolejowej. Obecnie na odcinku ponad 8 km między centrum Żyrardowa a gminą Jaktorów nie ma żadnego bezkolizyjnego przejazdu. Dlatego już w 2019 r. opracowaliśmy koncepcję wiaduktu nad tą trasą. Dzięki wsparciu spółki CPK teraz będzie możliwe jego wybudowanie. Efektem inwestycji będzie m.in.  zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powiedział mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta Żyrardów.