Coraz więcej biletów kupujemy przez aplikacje i Internet

Coraz więcej biletów kupujemy przez aplikacje i Internet

Niemal 43% biletów pasażerowie kupili przez aplikacje i internetowe systemy sprzedaży. Rok 2023 był kolejnym, w którym spadły udziały sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych. W okienkach na dworcach pasażerowie kupili ponad 25% biletów. W porównaniu rok do roku zmniejszyły się również udziały sprzedaży u obsługi pociągu i biletomatach na stacjach.

Coraz częściej pasażerowie kupują bilet przez Internet i aplikacje mobilne – w ubiegłym roku aż 42,9% podróżnych skorzystało z tej opcji. Jest to więcej o 8 punktu procentowego niż w 2022 r. i aż o 15 punktów procentowych więcej niż w 2021 r.

W kasach pasażerowie kupili 25,5% biletów. Sprzedaż w stacjonarnych kasach biletowych zmniejsza się co roku o ok. 4-5 punktów procentowych. W 2023 r. był to spadek o 3,8 punktu procentowego rok do roku. Bilety u drużyn konduktorskich kupiło 18,4% korzystających z usług kolei. Oznacza to sprzedaż niższą o 2,5 punktu procentowego niż w 2022 r. Niewielkie spadki miały też miejsce w przypadku biletomatów na stacjach (0,8 punktu procentowego) i automatów biletowych dostępnych na pokładzie pociągów (0,03 punktu procentowego).

Gdzie kupujemy droższe bilety

W kasach nadal kupujemy bilety droższe niż w innych kanałach dystrybucji – miesięczne, sieciowe, na dłuższe trasy. Sprzedaż w kasach stacjonarnych generuje 31,5% przychodów ze sprzedaży biletów przy udziale 25,5% w liczbie sprzedanych. Także w udziale w przychodach widać z roku na rok rosnącą popularność sprzedaży przez Internet i aplikacje mobilne. W ubiegłym roku taka sprzedaż przyniosła 41,6% przychodów (przy udziale 42,9% w liczbie biletów), a w 2021 r. było to 27%. Co ciekawe w 2021 r. bilety sprzedane w kasach stanowiły 40,9% przychodu, czyli niemal tyle co sprzedaż on-line w ubiegłym roku. Z kanałów online podróżni korzystają najczęściej wtedy, gdy potrzebują biletu jednorazowego. Podobnie w biletomatach i obsługi pociągu kupujemy bilety na pojedyncze trasy i krótsze dystanse – udziały w przychodach są w tych kanałach dystrybucji niższe niż udziały w liczbie sprzedanych biletów.

Udział kanałów dystrybucji wg liczby sprzedanych biletów w latach 2020-2023

kanał dystrybucji2020202120222023
aplikacje i internetowe systemy sprzedaży18,2%27,9%35,0%42,9%
stacjonarne kasy biletowe39,3%35,1%29,3%25,5%
obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)17,6%21,5%20,8%18,4%
automaty stacjonarne (na stacjach)7,5%8,3%8,4%7,7%
automaty mobilne (w pojazdach)0,7%0,9%1,1%1,1%
pozostałe16,7%6,2%5,3%4,5%

 

Udział kanałów dystrybucji w przychodach z tytułu sprzedaży biletów w latach 2021-2023

kanał dystrybucji202120222023
aplikacje i internetowe systemy sprzedaży27,0%34,3%41,6%
stacjonarne kasy biletowe40,9%35,8%31,5%
obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)17,6%16,7%15,0%
automaty stacjonarne (na stacjach)7,6%6,8%6,0%
automaty mobilne (w pojazdach)0,8%0,9%0,9%
pozostałe6,1%5,4%4,9%