Coraz lepsze podróże koleją z Wielkopolski na Dolny Śląsk

Coraz lepsze podróże koleją z Wielkopolski na Dolny Śląsk

Na kolejowej trasie Poznań – Wrocław, modernizowany odcinek Czempiń – granica Dolnego Śląska zapewnia coraz lepsze podróże. Pasażerowie korzystają z 20 bardziej dostępnych peronów. Nowe tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania, to sprawniejsze kursowanie pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 1,5 mld zł z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) istotnie zwiększa ofertę kolei.

Projekt zwiększający możliwości kolei między województwem wielkopolskim a dolnośląskim realizowany jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

– Inwestycja na trasie Wrocław – Poznań na odcinku Czempiń – granica woj. dolnośląskiego znacząco zwiększa komfort podróży oraz bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Z rządowego programu, Krajowego Programu Kolejowego, poprawiają się: dostępności mieszkańców do kolei i warunki rozwoju gospodarki – powiedział Jan Dziedziczak, poseł na Sejm RP, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

Zasadnicze prace na objętym modernizacją odcinku linii kolejowej Poznań – Wrocław, między Czempiniem a granicą województwa dolnośląskiego, planowane są do końca roku.

– Modernizacja linii Poznań – Wrocław już zapewniła atrakcyjne podróże regionalne w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trasa będzie jeszcze bardziej konkurencyjna w podróżach dalekobieżnych. Inwestycja na odcinku Czempiń – granica woj. dolnośląskiego realizowana z instrumentu CEF Łącząc Europę to wzmocnienie roli kolei także jako ekologicznego transportu towarowego w przewozach międzynarodowych – powiedział Arnold Bresch członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Coraz lepsze podróże między Czempiniem a Dolnym Śląskiem zapewnia już 20 nowych peronów. Do pociągu wygodnie można wsiąść na 5 stacjach i 6 przystankach. Nowe perony są w Rawiczu, Bojanowie, Rydzynie, Kaczkowie, Lesznie, Starym Bojanowie, Przysiece Starej, Kościanie i Starych Oborzyskach. W Lipnie Nowym i Górce Duchownej budowane są perony przy drugim torze. Wygodę w podróży zapewniają wiaty, ławki oraz czytelne oznakowanie i jasne oświetlenie. Dla osób niewidzących i niedowidzących ułatwieniem są ścieżki naprowadzające.

Perony są dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Z nowych i wyremontowanych przejść podziemnych z windami można korzystać w Kościanie, Starym Bojanowie i Lesznie. Budowany jest ostatni segment przejścia podziemnego na stacji Leszno. Przejście podziemne połączy dworzec, perony i ul. Towarową, co ułatwi dostęp do pociągów i usprawni komunikację w mieście. Jesienią bezpieczne, dogodne dojście pod torami zyskają także podróżni w Bojanowie oraz w Rawiczu. Na przystankach dobry dostęp do kolei zapewniają pochylnie.

Na trasie wymieniono już 80% infrastruktury – to ponad 100 km torów i sieci trakcyjnej. Pociągi korzystają z nowoczesnych urządzeń systemu sterowania ruchem. Drugi tor modernizowany jest między Starym Bojanowem a Lesznem oraz między Bojanowem a Rawiczem.

– Bardzo się cieszę z dobrego postępu prac na linii kolejowej E-59 z Czempina do granicy województwa dolnośląskiego. To bardzo ważna modernizacja dla całego korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk (CNC), która przyczynia się do rozwoju ekologicznego transportu – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

Wzrasta poziom bezpieczeństwa dzięki nowym, bezkolizyjnym skrzyżowaniom. W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. powstanie siedem wiaduktów. Lepsza komunikacja jest już w Lesznie (wiadukt drogowy w ciągu ul. Wilkowickiej), w Klonówcu (skrzyżowanie starej drogi S5 z linią kolejową) i w Kościanie (na ul. Młyńskiej). Tunele drogowe pod linią kolejową powstają w Rawiczu (na ul. Piłsudskiego) oraz w Kościanie (na ul. Gostyńskiej), w Bojanowie (Pakówce) budowany jest przejazd dla samochodów nad torami.

Mieszkańcy Kościana zyskali nowe, bezpieczne, podziemne przejście na ul. Wyzwolenia. Do końca roku podobny obiekt, przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, dostępny będzie na ul. Okrężnej w Lesznie oraz ul Świętojańskiej w Rawiczu.

Sprawne przejazdy pociągów i samochodów umożliwiają przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe. Nowa nawierzchnia i lepsze zabezpieczenia są już na 11 z 24 skrzyżowań torów z drogą, m.in. w miejscowości Kłoda i w Rawiczu.

Kolej zwiększa ofertę między Poznaniem a Wrocławiem

Zmodernizowana trasa umożliwi przejazdy pociągów między Poznaniem a Wrocławiem z prędkością 160 km/h. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń czas przejazdu najszybszych składów wyniesie ok. 1:30 h. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo, a przewoźnicy będą mogli realizować większą liczbę połączeń.

Projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” wart jest ok. 1,5 mld zł. Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Dofinansowanie wynosi ok. 1 mld zł. Zasadnicze prace na trasie planowane są do końca roku.

Zrealizowane w ubiegłych latach prace na linii kolejowej z Poznania do Wrocławia, na odcinkach Poznań – Czempiń oraz Wrocław – granica woj. dolnośląskiego, zapewniły już wygodne podróże na 20 stacjach i przystankach. Nowe perony służą pasażerom m.in. w Czempiniu, Puszczykowie i Żmigrodzie. Bezpieczeństwo zwiększyły bezkolizyjne skrzyżowania w Poznaniu, Łęczycy i Mosinie. Pociągi sprawnie jeżdżą ok. 90 km odcinkiem nowych torów z siecią trakcyjną.