Co z podwyżkami dla pracowników PKP Intercity?

Co z podwyżkami dla pracowników PKP Intercity?

Początek tygodnia nie tylko przyniósł gorące dyskusje w PKP Cargo, ale także u narodowego przewoźnika. Rozmowy dotyczące podwyżek dla pracowników PKP Intercity będą prowadzone w ramach dialogu społecznego.

W poniedziałek, 5 lutego, zarząd PKP Intercity przekazał informację do organizacji związkowych, które reprezentują pracowników spółki, że Plan działalności PKP Intercity na rok 2024 oczekuje na zatwierdzenie przez wszystkie organy korporacyjne. W związku z tym nie ma jeszcze ostatecznego budżetu na rok 2024 dla biur i zakładów spółki.

Mimo że sprawy związane z pracownikami są zawsze stawiane jako priorytet i jesteśmy gotowi do partnerskich rozmów, Spółka nie widzi możliwości konkluzywnego prowadzenia rozmów w tym momencie, mogących poskutkować zaciągnięciem znacznych zobowiązań finansowych, przed przyjęciem obu wspomnianych dokumentów – czytamy w piśmie do związkowców.

Zarząd zarekomendował prolongatę ewentualnych rozmów podwyżkowych i powiązania ich z prowadzonymi zaawansowanymi pracami nad uatrakcyjnieniem systemu płac w PKP Intercity.

Wtorek, 6 lutego, odbyło się spotkanie wiceprezesa PKP Intercity, przedstawicieli Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Biura Prawno-Organizacyjnego z przedstawicielami organizacji związkowych.

Nawiązując do pisma ze strony społecznej, zawierającego postulat wdrożenia podwyżek wynagrodzeń, Tomasz Gontarz, wiceprezes spółki, powiedział, że zarząd dostrzega potrzebę podniesienia wynagrodzeń, choć nie w takiej wysokości, jakiej oczekują związki zawodowe, jednak jest gotów do podjęcia rozmów.

Wiceprezes wniósł o odroczenie rozmów do czasu zaopiniowania Planu działalności na rok 2024 przez Radę Nadzorczą, która jest zaplanowana na 21 lutego 2024 roku, a następnie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, co powinno nastąpić w pierwszej połowie marca.

Organizacje związkowe wskazały, że wstępne uzgodnienia dotyczące podwyżek wynagrodzeń powinny odbyć się przed opracowaniem rocznego budżetu, aby wynegocjowane środki mogły zostać uwzględnione w nim. Na to stwierdzenie spółka odpowiedziała, że aktualny plan budżetu na rok 2024 został opracowany z uwzględnieniem propozycji zmiany systemu wynagradzania.

Przedstawiciele PKP Intercity poprosili stronę społeczną o przedstawienie stanowisk dotyczących wypracowanej propozycji zmiany systemu wynagradzania oraz dalszych prac w tym temacie.

Żadna z organizacji związkowych nie wyraziła chęci przerwania prac, jednak ich stanowiska były zróżnicowane. Część związków uznała obecny kierunek za właściwy, podczas gdy inne były przeciwnego zdania – napisało w protokole ze spotkania.

Strona społeczna oświadczyła, że obecnie priorytetem są rozmowy dotyczące podwyżek. W związku z tym, z dniem 6 lutego 2024 r. rozpoczyna dialog społeczny w formie bezpośrednich rozmów.

Przypomnijmy, że związki zawodowe oczekują wdrożenia od 1 lutego 2024 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity wynagradzanych zgodnie z zapisami ZUZP, w kwocie 1000 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego.