Co dalej z przetargiem na nowe pociągi SKM Trójmiasto?

Co dalej z przetargiem na nowe pociągi SKM Trójmiasto?

Pod koniec lipca do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła interpelacja posła Marka Rutki, który zapytał resort o zakup nowych pociągów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Poseł uważa, że nowe składy są potrzebne, jeżeli pomorski transport szynowy ma się rozwijać i dostosowywać do coraz większych potrzeb i oczekiwań pasażerów.

Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że termin ogłoszenia przetargu jest uzależniony od pozyskania wkładu własnego na zrealizowanie tej inwestycji.

– Niemniej jednak spółka planuje ogłosić przetarg jeszcze w IV kwartale 2020 roku – czytamy w odpowiedzi Andrzeja Bittela na interpelacje posła Rutki.

W swojej interpelacji poseł Marek Rutka pisze, że wciąż brakuje środków na tę inwestycję, pomimo gwarancji dofinansowania przez Unię Europejską w wysokości 160 mln zł.

Jak podaje wiceminister, PKP SKM w Trójmieście obecnie prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji zakupu 10 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, m.in. prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi.

– Zgodnie z posiadaną wiedzą, PKP SKM  w Trójmieście obecnie nie planuje pozyskania finansowania na zakup pociągów w drodze emisji obligacji, jednak że nie wyklucza takiego rozwiązania. Aktualnie w kontekście realizacji składów nie jest przewidziane dokapitalizowanie przewoźnika – czytamy w odpowiedzi Bittela.

Poseł Rutka napisał w swoje interpelacji, że samorząd województwa pomorskiego odmawia wsparcia dopóki strona rządowa nie przekaże większej liczby udziałów stronie samorządowej.

– Postulat ten nie jest nowy i pojawiał się w programach lokalnych polityków różnych opcji, samorządowców, a także aktywistów samorządowych i specjalistów z dziedziny transportu kolejowego. Z perspektywy optymalnego funkcjonowania transportu kolejowego w województwie taki krok wydaje się słuszny i zgodny z podobnymi trendami w innych państwach – czytamy w interpelacji posła.

Jak odpowiada minister Bittel, obecnie nie są prowadzone rozmowy z Samorządem Województwa Pomorskiego w przedmiocie zbycia przysługujących PKP S.A. udziałów w PKP SKM w Trójmieście.

– Na początku 2019 roku PKP S.A. przedłożyła Samorządowi Województwa Pomorskiego propozycję zmiany umowy z PKP SKM w Trójmieście mającej na celu wzmocnienie roli udziałowców samorządowych. W przedmiotowej sprawie odbyło się spotkanie 4 lutego 2019 roku. Jednakże prowadzone rozmowy zostały wstrzymane. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego powiadomił, iż w związku z prowadzonymi pracami nad określeniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030 nie zamierza podejmować długoterminowych zobowiązań wynikających z umowy przewozowej dotyczącej powierzenia PKP SKM w Trójmieście przewozów służby publicznej  – czytamy w odpowiedzi Bittela.