Co dalej z naprawą 40 wagonów Z1 PKP Intercity?

Co dalej z naprawą 40 wagonów Z1 PKP Intercity?

PKP Intercity cały czas analizuje propozycje wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM.

Choć początkowy termin związania oferty minął 19 lipca 2023 r. to PKP Intercity nie podęło żadnych decyzji w tej sprawie.

Marta Ziemska, z biura prasowego PKP Intercity poinformowała Kolejowy Portal, że spółka obecnie analizujemy oferty, a wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą do 17 września 2023 r. włącznie.

Wyniki przetargu podamy niezwłocznie po jego zakończeniu – dodała Ziemska.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia był podzielony na

  • część 1 – wykonanie prac przy 8 wagonach osobowych typu Z1A,
  • część 2 – wykonanie prac przy 26 wagonach osobowych typu Z1B
  • część 3 – wykonanie prac przy 6 wagonów osobowych typu  Z1B PRM przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

PKP Intercity tuz przed otwarciem ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 202 950 000 zł brutto.

FPS Cegielski złożył ofertę tylko na 2 i 3 część zamówienia włączanej kwocie 230 010 000.

PESA Mińsk Mazowiecki za 282 537 455,04 zł brutto gotowa była wykonać prace przy wszystkich 40 wagonach.

Konsorcjum Compremum oraz Transtrain, które również złożyło ofertę we wszytych częściach zamówienia oczekuje 313 839 420 zł brutto.

Dodajmy, że PKP Intercity przewidziało przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej w ramach danej części zamówienia, jeżeli na daną część zamówienia zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.