České dráhy zainstalowały już urządzenie pokładowe ETCS w 400 pojazdach

České dráhy zainstalowały już urządzenie pokładowe ETCS w 400 pojazdach

ČD intensywnie przygotowuje się do uruchomienia wyłącznej eksploatacji systemu ETCS na wybranych liniach. Od 1 stycznia 2025 r. przewoźnik planuje eksploatację około 520 pojazdów wyposażonych w ten system. Obecnie ponad 400 pojazdów jest wyposażonych w urządzenia pokładowe. Przeszkolonych zostało już ponad 700 maszynistów w zakresie obsługi pojazdów z ETCS.

Do końca tego roku czeski przewoźnik planuje zakup kolejnych 54 pojazdów z zainstalowanym systemem ETCS oraz doposażenie w system ETCS kolejnych 66 pojazdów z istniejącej floty.

Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie, że jesteśmy dobrze przygotowani do uruchomienia wyłącznej eksploatacji na odcinkach korytarza” – mówi Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. transportu pasażerskiego. Pociągi ČD będą teraz przejeżdżać kilka tysięcy kilometrów dziennie pod nadzorem ETCS w ramach eksploatacji próbnej. Pociągi wyposażone w system sterowania pociągiem poruszają się w trybie włączenia, w którym maszynista jest szkolony, a część torowa ETCS jest włączona. Są to na przykład korytarze od granicy ze Słowacją i Polską przez Bogumin do Břeclavia, z Břeclavia przez Brno do Česká Třebovej, z Přerova przez Česką Třebovą do Pragi, z Beroun przez Pilzno do Chebu. Na linii Uničov – Ołomuniec jesteśmy pierwszym przewoźnikiem pasażerskim w Republice Czeskiej, który uruchamia wyłączną eksploatację pod nadzorem ETCS. ČD jest również aktywnie zaangażowana w testy ETCS i testy warunków skrajnych całego systemu w różnych lokalizacjach w Republice Czeskiej – dodał Ješeta.

Trwa montaż ETCS w innych pojazdach z obiecującej serii, tzw. retrofit. Oprócz lokomotyw serii 162 WTB, 362 i 362 WTB, dla których ETCS został już zainstalowany łącznie w 103 zespołach, trwa również instalacja ETCS dla lokomotyw serii 750, RegioSpider 841 i 841.2, wszystkich 33 RegioSharks, elektrycznych zespołów trakcyjnych 660 / 661 InterPanter, RegioPanter pierwszej generacji oraz podmiejskich elektrycznych zespołów trakcyjnych 471 CityElefant. Wszystkie nowe pojazdy zakupione przez ČD mają już zainstalowane urządzenia pokładowe europejskiego systemu sterowania pociągiem.

Kontynuowane jest również szkolenie maszynistów w zakresie obsługi pojazdów wyposażonych w ETCS. W Kolejach Czeskich przeszkolono już ponad 700 maszynistów, a ponad stu jest w trakcie szkolenia. W ramach przygotowań maszyniści zapoznają się z nowymi przepisami, według których organizowana jest praca na liniach wyposażonych w część przytorową ETCS, uczą się sterowania i obsługi samych urządzeń ETCS na lokomotywie (sterowanie odpowiednim interfejsem – ekrany i sterowanie), nabywają umiejętności jazdy pod nadzorem ETCS oraz płynnego przejścia pomiędzy obszarem wyposażonym w część przytorową ETCS a obszarem wyposażonym w krajowy system sterowania pociągiem.

Dzięki ETCS maszynista ma do dyspozycji czytelną prędkość maksymalną dla odcinka linii przed pociągiem, krzywe hamowania, wyświetlacz zbliżającej się prędkości docelowej, np. jej redukcji, czy miejsce zatrzymania się na sygnale zakazującym dalszej jazdy. Jeżeli maszynista nie zareaguje odpowiednio na zmniejszenie prędkości, system sygnalizacji automatycznie zainterweniuje i zatrzyma pociąg.

ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) to ujednolicony europejski system sterowania pociągiem. Jego celem jest wyeliminowanie różnych systemów krajowych, umożliwienie interoperacyjnej eksploatacji lokomotyw w całej Europie, zwiększenie prędkości pociągów, przepustowości torów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kolei. Składa się z dwóch podstawowych części. Część torowa jest częścią linii kolejowych i zapewnia przekazywanie informacji do pociągów. Część ruchoma jest instalowana na pojazdach szynowych, odbiera informacje z części torowej i przekazuje je maszyniście lub interweniuje automatycznie i zatrzymuje pociąg. ČD jest pierwszym przewoźnikiem w Republice Czeskiej, który eksploatuje swoje pociągi na linii z wyłączną eksploatacją w ramach ETCS, a mianowicie na linii między Ołomuńcem a Uničovem.