CBA kontroluje przetargi PKP PLK

CBA kontroluje przetargi PKP PLK

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie prowadzi kontrolę w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kontrola obejmuje swym zakresem zamówienia publiczne udzielane przez PKP w latach 2013-2018, m.in. realizację umowy o wartości ponad 930 mln zł, zawartej przez PKP PLK SA z konsorcjum firm, którego liderem była spółka ASTALDI S.A., na wykonanie modernizacji Linii Kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin.

Kontrola jest w toku.