Cargounit wydzierżawi Kolejom Śląskim dwa pociągi

Cargounit wydzierżawi Kolejom Śląskim dwa pociągi

Koleje Śląskie rozstrzygnęły postępowanie na dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

Przedmiot zamówienia był podzielony na dwa zadania obejmujące dzierżawę po dwa składy. Na sfinansowanie zamówienia śląski przewoźnik 4 182 393,60 zł brutto, po 2 091196,80 zł brutto na każdą część postępowania.

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta od spółki Cargounit, która za dzierżawę dwóch pociągów 14WE zaproponowała 1 787928,00 zł brutto.

Koleje Śląskie oczekiwały czterech co najmniej trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zmodernizowanych lub nowobudowanych po 2004 r. , w których liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 150 oraz muszą być wyposażone w toalety z zamkniętym układem sanitarnym.