Cargotor podpisał porozumienie z Gminą Terespol

Cargotor podpisał porozumienie z Gminą Terespol

Spółka Cargotor podpisała z Gimną Terespol porozumienie dotyczące budowy wiaduktu w Kobylanach i dróg w tym obszarze oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Jest to kolejny dokument podpisany między spółką a lokalnymi samorządami, na terenach, gdzie planowana jest lokalizacja Parku Logistycznego Małaszewicze.

Do podpisania umowy między Cargotorem reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Sokolewicza a wójtem Gminy Terespol Krzysztofem Iwaniukiem doszło 17 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol.

Podpisanie umowy określa zasady współpracy w związku z planowaną realizacją inwestycji: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne.” współfinansowanego przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

Na początku sierpnia 2020 r. spółka Cargotor podpisała porozumienie z Gminą Piszczac określające zasady współpracy przy przebudowie czterech przejazdów kolejowych położonych na terenie gminy. W tym samym miesiącu podpisano drugie porozumienie, tym razem z przedstawicielami Powiatu Bialskiego, które dotyczyło współpracy przy inwestycji polegającej m.in. na przebudowie układu torowego na styku z drogami publicznymi – przejazdu kolejowo-drogowego.