Cargotor podpisał porozumienie z Gminą Piszczac

Cargotor podpisał porozumienie z Gminą Piszczac

Zarząd spółki Cargotor podpisał pierwsze z serii porozumień o współpracy przy modernizacji i przebudowie skrzyżowań infrastruktury kolejowej i drogowej. Będą one zawierane z lokalnymi samorządami, na terenach, gdzie planowana jest lokalizacja Parku Logistycznego Małaszewicze.

Podpisane porozumienie określa zasady współpracy przy przebudowie czterech przejazdów kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Piszczac. Jest to kolejny krok przybliżający realizację prac budowlanych, będących efektem projektu CEF nr 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne.” współfinansowanego przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.