CARGO Master, CEMET i TKP Silesia planują produkcję odnawialnej energii nietrakcyjnej

CARGO Master, CEMET i TKP Silesia planują produkcję odnawialnej energii nietrakcyjnej

CARGO Master, CEMET i TKP Silesia to kolejne podmioty kolejowe, które planują inwestycje w wytwarzanie odnawialnej energii nietrakcyjnej. Listy intencyjne podpisane z PKP Energetyka otwierają spółkom drogę do instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach i infrastrukturze. Wcześniej podobne porozumienia podpisało 9 innych firm z branży kolejowej.

Celem współpracy pomiędzy spółkami i PKP Energetyka będzie wybór najbardziej efektywnych, innowacyjnych technologicznie oraz korzystnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów produkcji i wykorzystania energii ze słońca. Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne pozwolą firmom na wytwarzanie nietrakcyjnej odnawialnej energii elektrycznej na własne potrzeby, co przyczyni się do oszczędności i redukcji generowanego śladu węglowego. PKP Energetyka podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresu wyboru modelu montażu i eksploatacji instalacji na budynkach i infrastrukturze okołokolejowej.

– Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się już standardem dla odpowiedzialnych firm, które dbają o swój wpływ na środowisko. Nowoczesny i konkurencyjny transport kolejowy wymaga tego typu inwestycji i cieszymy się, że dołączamy do grona firm korzystających z tego rodzaju rozwiązań. Współpraca z ekspertami z PKP Energetyka pozwoli nam stworzyć szyty na miarę system montażu i eksploatacji paneli na naszej infrastrukturze – mówi Bartłomiej Hadzicki, prezes zarządu CARGO Master.

CARGO Master jest dostawcą wyspecjalizowanych usług w zakresie transportu kolejowego oraz szkoleń dla osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym szkoleń na symulatorze, szkoleń eco-drivingu. Firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu trakcji, wagonów, przewozów, techniki ruchu, bezpieczeństwa, RID itd. Swoim klientom oferuje usługi m.in. z zakresu obsługi kadrowo-ekonomicznej przewoźników kolejowych, szkoleń, czy usług dyspozytorskich takich jak koordynacja i kontroli przewozów licencyjnych, czy prowadzenie dokumentacji z pracy taboru.

Nowoczesna logistyka musi się rozwijać i zmieniać, aby dostosować się do oczekiwań klientów. Redukcja śladu węglowego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to bez wątpienia ważne kierunki dla całego sektora transportowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki nawiązaniu współpracy z PKP Energetyka będziemy mieli możliwość rozwoju w tym kierunku. Wytwarzanie zielonej energii pozwoli zarówno na zmniejszenie naszego śladu węglowego, ale także oszczędności – podkreśla Grzegorz Lipowski, prezes zarządu CEMET S.A.

Firma CEMET jest wiodącym operatorem logistycznym działającym na rynku od 1958 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych i organizacji transportu kolejowego materiałów sypkich dla przemysłu cementowego, wapienniczego oraz energetycznego w kraju i za granicą. Posiada największą w Polsce liczbę ok. 3 000 specjalistycznych wagonów do przewozu materiałów sypkich oraz kruszyw.

– Instalacja paneli fotowoltaicznych na naszych budynkach to ważna inwestycja dla spółki. Korzystanie z generowanej na własne potrzeby zielonej energii to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, które są bardzo ważne dla nas i naszych klientów. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne to tylko jeden aspekt tej inwestycji, równie istotne jest oczywiście zmniejszenie kosztów bieżących naszej działalności, które będzie możliwe dzięki redukcji ilości zewnętrznie kontraktowanej energii – komentuje Radosław Mrózek, prezes zarządu TKP Silesia.

Głównym obszarem działalności TKP Silesia są usługi w zakresie przewozów całopociągowych w południowo-zachodniej części Polski, jak również w relacjach Polska-Czechy. Firma specjalizuje się w przewozach technologicznych. Dodatkowo zakres działania firmy obejmuje także kompleksową obsługę bocznic kolejowych i wykonywanie usług ostatniej mili. TKP Silesia świadczy także szeroki zakres usług szkoleniowych jako ośrodek szkolenia autoryzowany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Listy intencyjne podpisane przez PKP Energetyka z CARGO Master, CEMET i TKP Silesia to kolejne porozumienia z firmami kolejowymi dotyczące współpracy w pozyskiwaniu energii nietrakcyjnej z odnawialnych źródeł. Łącznie już 12 firm z sektora kolejowego podpisało tego rodzaju listy intencyjne.

PKP Energetyka, CARGO Master i CEMET należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – inicjatywy branży kolejowej, działającej na rzecz bardziej konkurencyjnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego. W zakresie efektywności energetycznej plany CEEK zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu Centrum promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych.

Bardzo nas cieszy rosnąca świadomość dot. kwestii zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju w sektorze kolejowym, której potwierdzeniem jest podpisanie porozumień z CARGO Master, CEMET i TKP Silesia. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to ważny kierunek rozwoju branży, który może się przyczynić do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku przewozów towarowych i pasażerskich – mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Od 2019 roku CEEK realizuje również Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85% energii trakcyjnej używanej przez sektor kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. W ramach Programu od stycznia br. roku obowiązuje pierwsza umowa na dostawy zielonej energii trakcyjnej, którą PKP Energetyka podpisała z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Na mocy tej umowy udział energii z OZE zasilającej pociągi ŁKA już w tym roku wyniesie co najmniej 30 proc. W kolejnych latach będzie sukcesywnie rosnąć, aż do roku 2028, kiedy całość energii zużywanej przez przewoźnika będzie pochodziła
z zielonej energii.