Budowa tunelu średnicowego w Łodzi z waloryzacją. PKP PLK dołożyły 80 mln zł

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi z waloryzacją. PKP PLK dołożyły 80 mln zł

PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły ponad 80 mln zł na waloryzacje i wypłatę kosztów ogólnych związanych z budową podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Zwaloryzowana wartość kontraktu zapewnia kontynuację inwestycji. Zabezpieczone zostały środki na wzmocnienia gruntów pod kamienicami.

PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadziły waloryzacje umowy w trakcie budowy tunelu w Łodzi ze względu na niekorzystne zmiany w polskiej i światowej gospodarce spowodowane wojną na Ukrainie. W ostatnich dniach podpisano kolejne aneksy na waloryzację kontraktu. Do tej pory w ramach waloryzacji przekazano wykonawcy łącznie 45,6 mln zł. Po otrzymaniu faktury VAT wykonawcy wypłacona zostanie kolejna transza w wysokości 23,7 mln zł.

Dla zapewnienia sprawnej budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec kontynuowane są rozmowy dotyczące wartości kolejnych robót  w zakresie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów ogólnych poniesionych przez wykonawcę. PLK SA ma zabezpieczone środki na ten cel.  Wartość dotychczas podpisanych aneksów dotyczących kosztów ogólnych to ponad 11 mln zł.

Kamienice są bezpieczne, są środki na wzmocnienie podłoża

PLK SA zabezpieczyła środki finansowe na dalsze wzmocnienia gruntów pod kamienicami na trasie tunelu pod centrum Łodzi. Dodatkowe nakłady są niezbędne ze względu na zły stan techniczny, który wymaga wtłoczenia w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Dotychczas wykonano wzmocnienia 106-metrowego odcinka pod budynkami w rejonie ul. Mielczarskiego. Obecnie wykonawca przygotowuje ekspertyzę techniczną, która pozwoli określić zakres robót oraz dodatkowych kosztów na dalszym odcinku przebiegu tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Drążenie TBM i budowa przystanków

Waloryzacja kontraktu i zapewnienie dodatkowego finansowania pozwala kontynuować budowę najważniejszej inwestycji kolejowej w Łodzi. Mniejsza tarcza TBM kończy drążenie drugiego jednotorowego tunelu w kierunku Łodzi Żabieńca. Prace są zaawansowane w ok. 90 proc. Po zakończeniu tego etapu TBM zostanie przeniesiony z komory przy ul. Skarpowej do komory przy ul. Żniwnej, skąd rozpocznie drążenie trzeciej nitki do przystanku Łódź Koziny. Następnie wybuduje czwarty tunel od przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej.

Duża tarcza TBM po wykonaniu 106 metrowego odcinka od przystanku Łódź Polesie w kierunku Dworca Fabrycznego ma planowy postój we wcześniej przygotowanym podziemnym bloku postojowym. Uzgadniane z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości są warunki dla dalszej realizacji robót. Priorytetem jest maksymalne ograniczenie utrudnień dla mieszkańców.

Równocześnie wykonawca prowadzi prace na budowie 3 podziemnych przystanków. W czasie zamknięcia skrzyżowania ul. Kościuszki i Zielonej postępuje budowa przystanku Śródmieście. Wykonawca usuwa kolizje z infrastrukturą podziemną, następnie przystąpi do budowy płyty stropowej pod ulicami. Na Polesiu po przejściu dużego TBM prowadzone są prace przygotowawcze do budowy płyty dennej. Na Kozinach kontynuowany jest wykop pod płytę denną i zbrojnie stropu na poziomie -2.  Przy Dw. Fabrycznym postępuje przebudowa instalacji wodociągowych. Szykowana jest budowa ścian szczelinowych dla przyszłej komory TBM.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

PLK SA złożyła wniosek o fazowanie projektu tj. podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 r. ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy podziemnego połączenia kolejowego zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie pociągów w 2025 r.

Priorytetem PLK S.A. pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.